Home Thời sự Bộ CA: b.ố c.on, anh e.m ô.ng Kình nh.ận tiền từ phần t.ử ch.ống đ.ối

Bộ CA: b.ố c.on, anh e.m ô.ng Kình nh.ận tiền từ phần t.ử ch.ống đ.ối

15 min read
Comments Off on Bộ CA: b.ố c.on, anh e.m ô.ng Kình nh.ận tiền từ phần t.ử ch.ống đ.ối
0
379

Trung Tướng Lương Tam Quang – th.ứ tr.ưởng Bộ CA th.ô.ng tin, số tiền thu được của ‘tổ đồng thuận’ phần lớn chia cho g.ia đ.ình Lê Đình Kình. c.ảnh s.át còn th.u gi.ữ tài liệu ghi chép thu chi và kêu gọi của t.ổ ch.ức nước ngoài.

Lê Đình Kình, ch.ủ m.ưu trong v.ụ g.ây rối ở Đồng Tâm.

Lập “tổ đồng thuận” ngăn cản ng.ười dân di dời

Sá.ng 14/1, Trung tướng Lương Tam Quang – th.ứ tr.ưởng Bộ CA đã th.ô.ng tin với l.ãnh đ.ạo cá.c c.ơ qu.an báo chí chi tiết d.iễn b.iến sự việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm và đêm mồng 8, rạng sá.ng 9/1.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, sự việc tại Đồng Tâm có d.iễn b.iến ph.ức t.ạp từ năm 2017 đến nay, đặc biệt là sau khi Thanh tra Chính phủ (viết tắt TTCP) c.ô.ng b.ố kết quả rà soát k.ết l.uận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội hồi thá.ng 7/2019.

“Từ c.ô.ng tá.c tr.inh s.át đã ph.át h.iện, số đ.ối t.ượng “tổ đồng thuận” (do nh.óm ô.ng Lê Đình Kình đứng đ.ầu) t.ổ ch.ức phản đối k.ết l.uận thanh tra, tuyên b.ố sẵn sàng h.y s.inh, đổ m.áu để giữ đất, ch.ống đ.ối việc xây tường rào. Đồng thời chuẩn b.ị lựu đ.ạn, b.om xăng, v.ũ kh.í tự chế”, Trung tướng Lương Tam Quang nói.

th.ứ tr.ưởng Bộ CA cũng th.ô.ng tin, khi TTCP & t.ổ ch.ức đối thoại với ng.ười dân để th.ô.ng báo k.ết l.uận rà soát thì ngày 25/11/2019, số ng.ười ở “tổ đồng thuận” g.ây m.ất tr.ật t.ự tại tr.ụ s.ở UBND xã Đồng Tâm, ch.ửi bới những ng.ười phát biểu ủng hộ, tin tưởng với k.ết l.uận của thanh tra. Dùng lời nói, v.ũ l.ực đe d.ọa cá.c đại biểu phát biểu ủng hộ.

t.ang vật c.ảnh s.át th.u gi.ữ trong v.ụ việc tại Đồng Tâm.

“Số này ráo riết chuẩn b.ị phương á.n, v.ũ kh.í với ý định ch.ống đ.ối. Họ có ý đ.ồ b.ắt cá.n bộ, g.ây ch.áy n.ổ tại UBND xã Đồng Tâm và cây xăng Đồng Tâm để g.ây tiếng vang với dư luận bên ngoài”, ô.ng Quang th.ô.ng tin và cho biết trước d.iễn b.iến trên, CA Hà Nội đã nắm b.ắt tình hình, chủ đ.ộng chuẩn b.ị phương á.n ứ.ng ph.ó.

Trước đó, v.ào đ.ầu thá.ng 11/2019, UBND huyện Mỹ Đức đã t.ổ ch.ức chi trả cho 14 hộ dân sinh sống trên đất sân b.ay Miếu Môn. Cả 14 hộ đều đồng tình, ủng hộ, t.ự ng.uyện di dời kh.ỏi đất quốc phòng nhưng l.ại b.ị cá.c đ.ối t.ượng “tổ đồng thuận” k.éo tới phản đối, ch.ửi bới. Đ.ối t.ượng “tổ đồng thuận” kh.ô.ng có đất canh tá.c ở đây nhưng l.ại ngăn cản 14 hộ kia di dời.

Từ ngày 31/12, Bộ Quốc phòng đã triển kh.ai xây dựng tường rào quanh khu vực sân b.ay Miếu Môn, nằm trên b.a xã thuộc hai huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ. Việc xây dựng được b.ắt đ.ầu từ khu vực đất Chương Mỹ và ngay từ đ.ầu đã b.ị những ng.ười cực đoan ở th.ôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ch.ống đ.ối.

“Tổ đồng thuận” do ô.ng Lê Đình Kình c.ầm đ.ầu còn tự l.ột qu.ần áo giữa đường để g.ây rối. Họ dựng lều bạt, cử ng.ười cảnh giới trước cửa khu huấn luyện Miếu Môn, d.ọa g.ây n.ổ cây xăng Miếu Môn, d.ọa n.ổ nhà ch.ủ t.ịch xã, d.ọa b.ắt c.óc…

Nh.ận tiền từ phần t.ử ch.ống đ.ối

Trước tình hình trên, Bộ CA lập phương á.n, từ cấp độ thấp đến cấp độ cao. Phương á.n cao độ nhất là khi tiến hành xây dựng đến phần đất trên đồng Sênh, thuộc địa b.àn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Kế hoạch sá.ng 9/1 xây tới khu vực này nên CA Hà Nội ph.ối h.ợp với cá.c l.ực l.ượng của Bộ triển kh.ai cá.c chốt nhằm đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho tr.ụ s.ở xã, cá.n bộ xã, cá.n bộ th.ôn. x.á.c định 20 đ.ối t.ượng trọng điểm để ngăn ngừa.

“Khi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đang triển kh.ai cá.c chốt thì cá.c đ.ối t.ượng t.ấn c.ô.ng bằng lựu đ.ạn, b.om xăng, d.ao ph.óng lợn hàn tuýp sắt. Chúng ta đã tuyên truyền, dùng loa th.uyết ph.ục nhưng cá.c đ.ối t.ượng rất manh đ.ộng, sau khi t.ấn c.ô.ng thì chúng rút v.ào nh.à ô.ng Lê Đình Kình và nhà ô.ng Lê Đình c.ô.ng gần đó, t.iếp t.ục t.ấn c.ô.ng từ trong nhà ra.

Lựu đ.ạn c.ảnh s.át th.u gi.ữ.

Sau đó, số đ.ối t.ượng này ném b.om xăng, lựu đ.ạn vào l.ực l.ượng ch.ức n.ăng (ném 3 quả lựu đ.ạn có 1 quả n.ổ). Quá trình tr.uy đ.uổi có 3 đồng chí h.y s.inh. Đ.ối t.ượng ch.ạy từ nhà Lê Đình Chức sang nhà Lê Đình Hợi và dùng v.ũ kh.í ch.ống tr.ả. Khoảng cá.ch 2 nhà có hố kỹ thuật , khi cá.n bộ b.ị sa xuống hố kỹ thuật, cá.c đ.ối t.ượng đã đổ xăng xuống và đ.ốt.

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng th.u gi.ữ 8 quả lựu đ.ạn , trên tay Lê Đình Kình còn cầm 1 quả lựu đ.ạn.

Quá trình đ.iều tr.a, c.ơ qu.an CSĐT đã kh.ởi t.ố 20 đ.ối t.ượng về t.ội “gi.ế.t ng.ười”, 20 đ.ối t.ượng về t.ội “g.ây rối…”, đa số ng.ười trong dòng họ Lê Đình Kình. Bước đ.ầu, c.ảnh s.át x.á.c định, trong v.ụ việc này có sự hướng dẫn của một số đ.ối t.ượng chống phá Nhà nước.

Số tiền thu được của “tổ đồng thuận” phần lớn chia cho g.ia đ.ình Lê Đình Kình. Ngoài 3 s.úng b.ắn điện, 8 quả lựu đ.ạn, b.om xăng, c.ảnh s.át còn th.u gi.ữ tài liệu ghi chép thu chi và kêu gọi của t.ổ ch.ức nước ngoài.

PV

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phát hiện ca nhiễm bạch hầu đầu tiên

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum (sát Gia Lai) đang thực hiện công tá.c dập dịch bạch hầu …