Home Thời sự Bộ CA điều 400 c.ảnh s.át cơ đ.ộng về Đồng Nai

Bộ CA điều 400 c.ảnh s.át cơ đ.ộng về Đồng Nai

3 min read
Comments Off on Bộ CA điều 400 c.ảnh s.át cơ đ.ộng về Đồng Nai
1
375

Việc bổ sung quân số này được th.ực h.iện theo chỉ đạo của Bộ CA về mở cao điểm t.ấn c.ô.ng trấn áp cá.c loại t.ội ph.ạm.

Ngày 14/1, CA tỉnh Đồng Nai cho biết vừa nh.ận b.àn giao 400 c.ảnh s.át cơ đ.ộng từ Bộ Tư lệnh c.ảnh s.át cơ đ.ộng Bộ CA về địa phương để th.ực h.iện cao điểm t.ấn c.ô.ng trấn áp t.ội ph.ạm dịp cuối năm.

Trong đó, CA tỉnh Đồng Nai sắp xếp 200 quân th.ường tr.ực ch.iến đ.ấu tại đ.ơn v.ị, x.ử l.ý cá.c tình huống đột xuất và tuần tra vũ trang trên địa b.àn. 200 quân còn l.ại b.ố trí tại cá.c đ.ơn v.ị trực thuộc CA tỉnh và CA cá.c huyện, thành phố để h.ỗ tr.ợ c.ô.ng tá.c tuần tra k.iểm s.oát a.n n.inh tr.ật t.ự tại địa b.àn cơ sở.

Việc bổ sung quân số này được th.ực h.iện theo chỉ đạo của Bộ CA về mở cao điểm t.ấn c.ô.ng trấn áp cá.c loại t.ội ph.ạm, đ.ảm b.ảo a.n n.inh tr.ật t.ự trên địa b.àn toàn quốc.

Dự kiến, 400 c.ảnh s.át cơ đ.ộng sẽ h.ỗ tr.ợ CA tỉnh Đồng Nai th.ực h.iện nhiệm v.ụ đến hết thá.ng 2.

Quang Anh

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phát hiện ca nhiễm bạch hầu đầu tiên

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum (sát Gia Lai) đang thực hiện công tá.c dập dịch bạch hầu …