Home Pháp luật Cần gì đ.á.nh đ.ập hay ép cung, b.ằng ch.ứng c.on ch.áu ô.ng Kình ph.ạm t.ội rõ ràng thế kia mà

Cần gì đ.á.nh đ.ập hay ép cung, b.ằng ch.ứng c.on ch.áu ô.ng Kình ph.ạm t.ội rõ ràng thế kia mà

18 min read
Comments Off on Cần gì đ.á.nh đ.ập hay ép cung, b.ằng ch.ứng c.on ch.áu ô.ng Kình ph.ạm t.ội rõ ràng thế kia mà
1
746

Khi VTV1 đưa c.lip nh.óm t.ội ph.ạm kh.ai nh.ận làm theo chỉ đạo của ô.ng Kình, âm mưu lên kế hoạch chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ, gi.ế.t ng.ười với b.om xăng, lưu đ.ạn và h.ung kh.í tự chế… Thì một số đ.ối t.ượng Lê Dũng VoVa, Thanh Hiếu Bùi, Huynh Ngoc Chenh, Thao Teresa, báo đài hải ngoại RFA, VOA, RFI… biện minh cho hành đ.ộng nh.ận t.ội của c.on ch.áu ô.ng Kình là “do b.ị c.ưỡng b.ức, ép b.uộc nh.ận t.ội”; rằng “là ch.iêu tr.ò của nhà nước đ.ộc tài”…

Nói thật nhé, chẳng cần c.ơ qu.an đ.iều tr.a đ.á.nh đ.ập, hay ép cung gì đâu, trong khi m.ạng x.ã h.ội mấy ngày r.ồi chia sẻ rầm rộ những đ.oạn c.lip ô.ng Lê Đình Kình cùng nh.óm đồng thuận họp b.àn kế hoạch ch.ống đ.ối l.ại nhà nước, đ.òi quyết sống còn, “khô m.áu” với chính quyền ra sao r.ồi, mua lựu đ.ạn, làm b.om xăng, v.ũ kh.í…  như thế nào đều có cả. Nhiều đ.oạn c.lip mà VTV đưa tin đã ch.o th.ấy được sự m.an r.ợ, d.ã m.an của những k.ẻ m.ất hết t.ính ng.ười, r.a t.ay liều lĩnh với l.ực l.ượng ch.ức n.ăng rõ như mồn một thế kia thì cần gì phải đ.á.nh đ.ập, ép cung cá.c đ.ối t.ượng n.ữa. Những l.ời kh.ai của c.on ch.áu ô.ng Kình và nh.óm đ.ối t.ượng chống phá chẳng qua là củng cố thêm b.ằng ch.ứng cho việc Kh.ủng b.ố, ch.ống đ.ối của họ mà thôi. Mà nói thật nhé, với những k.ẻ có h.ành v.i m.an r.ợ, coi thường m.ạng sống, liều m.ạng ở trên thì ai có thể ép cung được họ?

Chẳng lạ gì khi cá.c đ.ối t.ượng, báo đài hải ngoại la làng lên rằng c.on ch.áu ô.ng Kình đã b.ị đ.á.nh đ.ập, bức cung nên mới kh.ai như vậy. Bởi đ.oạn c.lip VTV đưa tin như một nhát d.ao đ.âm chí t.ử vào nhiều “nhà trí thức”, “dân chủ” khi cá.c đ.ối t.ượng kh.ai nh.ận việc lập ra tổ đồng thuận và hoạt đ.ộng khiếu kiện về đất đai chỉ là bức bình phong cho cá.c hoạt đ.ộng ch.ống đ.ối chính quyền, tạo điểm nóng, từ đó sẽ g.ây bạo loạn, l.ật đổ chế độ. Đ.ối t.ượng Nguyễn Văn Tuyển đã kh.ai nh.ận rằng:“Trên trang m.ạng, Nguyễn Văn Đài, Ngọc Tuấn Trần thường xuyên hỏi han về Đồng Tâm và khi trình b.ày hoạt đ.ộng đ.ấu tr.anh kh.ó kh.ăn thì Đài đã tài trợ 1000 USD, còn Ngọc Tuấn Trần cho khoảng 6-7 triệu gì đó. Nếu làm đ.ơn về nhân quyền thì sẽ được h.ỗ tr.ợ hơn”. Còn Mai Thị Phấn cho biết, ghi nh.ận cá.c khoản thu, chi theo chỉ đạo của ô.ng Lê Đình Kình. “Mỗi năm ô.ng Kình đưa cho mấy lần tiền và bảo ghi vào sổ. Được biết, số tiền nh.ận được từ cá.c t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố, cá.c đ.ối t.ượng đã sử d.ụng 1 phần để mua lựu đ.ạn, b.om xăng để sẵn sàng ch.ống tr.ả cơ qu.an ch.ức năng, còn phần lớn số tiền còn l.ại chúng dùng để chi tiêu c.á nh.ân”. Lê Đình Quang kh.ai ra “Lê Dũng vova, Hồ Cương Quyết, Antony Tuấn và Tuấn Đà Nẵng đến gặp ô.ng Kình lấy h.ồ s.ơ đất đai để phát tá.n chống nhà nước”.

Có thể thấy, thảm cảnh Đồng Tâm hô.m nay có sự góp sức, hà hơi kh.ô.ng nhỏ của cá.c nhà dân chủ, trí thức yêu nước, cá.c l.uật s.ư nhân quyền. Nói thật, kh.ô.ng có sự tiếp sức, chi V.iện nhiệt tình của cá.c nhà dân chủ ở trời tây thì nh.óm đồng thuận chẳng thể tồn tại, tiêu xài phung phí, nuôi một đội quân ngh.iện hùng hậu trong nhà ủ mưu, chờ ngày hành đ.ộng được.

Còn gì có thể b.ao biện, khi chính những ng.ười đang được cá.c vị gắn cho cái má.c là “n.ạn nh.ân”, là “dân lành” chân chất như củ kh.oai, hạt lúa, đ.á.ng thương kia l.ại đang tường thuật rành rẽ, chi tiết về cá.ch thức chuẩn b.ị đón tiếp l.ực l.ượng ch.ức n.ăng bằng v.ũ kh.í tự chế, bình ga, thuốc n.ổ và cúi đ.ầu th.ừa nh.ận hết những t.ội l.ỗi của m.ình.

Giờ đây, Thanh Hiếu Bùi, Nguyễn Văn Đài, Lê Dũng Vova, Hưng Phạm Ngọc… càng nói càng l.ộ rõ b.ản ch.ất, cố đ.ấm ăn xôi nhằm l.ật lọng cho giọng điệu giả nhân giả nghĩa của họ mà thôi. Rõ ràng v.ụ việc ở Đồng Tâm một lần n.ữa ch.o th.ấy dân chủ đã b.ị L.ợi d.ụng, đ.ối t.ượng x.ấu đã tìm cá.ch kích đ.ộng ng.ười dân ch.ống đ.ối nhà nước, g.ây bất ổn x.ã h.ội. Kh.ô.ng một chế độ nào, một quốc gia nào dung thứ cho việc s.át h.ại ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ, giữ a.n n.inh tr.ật t.ự cho x.ã h.ội cả.

Th.ô.ng qua trang FB c.á nh.ân, Trương Huy San, Đỗ Ngọc Thống đang cố tình “đ.á.nh bùn sang ao” đ.á.nh tráo b.ản ch.ất v.ụ việc

t.ổ ch.ức th.eo d.õi nhân quyền quốc tế (HRW) l.ại ra th.ô.ng cáo “kêu gọi chính quyền Việt n.am phải mở một cuộc đ.iều tr.a c.ô.ng kh.ai và khá.ch quan về v.ụ đ.ụng độ giữa ng.ười dân và CA kh.iến ít nhất 4 ng.ười ch.ế.t” với nhiều lời vu cáo, b.ịa đặt

Thảm cảnh Đồng Tâm hô.m nay, 3 ch.iến sĩ CA đã ng.ã xuống giữa thời bình. Ấy vậy mà Osin Huy Đức, Bạch Hoàn, Trịnh Vĩnh Phúc, Đỗ Ngọc Thống… r.ồi còn mấy ô.ng phó gi.áo s.ư t.iến s.ĩ, l.uật s.ư dân chủ, trí thức cá.c kiểu l.ại lên tiếng giả nhân giả nghĩa, bênh vực cho b.ố c.on ô.ng Lê Đình Kình và nh.óm ch.ống đ.ối, c.ô.ng kích l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, đ.òi đ.iều tr.a đ.ộc lập, giá.m s.át quốc tế… Sự “lương tri” của cá.c ô.ng b.à đang c.ổ vũ cho những k.ẻ t.ội ph.ạm và Kh.ủng b.ố, đẩy đất nước này vào bất ổn đấy, cá.c vị biết kh.ô.ng? Hay cá.c ô.ng b.à biết nhưng cố tình lờ đi để lèo lái dư luận? v.ụ việc Đồng Tâm hô.m nay ngoài v.ai trò chính của nh.óm đồng thuận thì v.ai trò xúi bẩy, kích đ.ộng của những loại như cá.c ô.ng b.à ở trên cũng là nhân t.ố quan trọng cả đấy. b.a ch.iến sĩ CA vừa nằm xuống, g.ia đ.ình họ đang đ.au đ.ớn trăm bề. Cá.c ô.ng b.à có “nhân đạo” thì hãy ng.ừng xuyên tạc, trá.ch móc cá.c ch.iến sĩ để n.ỗi đ.au này sớm được nguôi ngoai.

Theo Canhco.net

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Phó hiệu trưởng mở ‘tiệc m.a t.úy’ cùng 1 giáo viên và 2 người khá.c ngay tại trường

Cơ quan công an vừa phát hiện Phó hiệu trưởng phụ trá.ch Trường tiểu học và trung học cơ s…