Home Thời sự Cay mắt nhìn Phó ch.ủ t.ịch HĐND Huyện vừa đi xe hơi vừa nh.ận h.ỗ tr.ợ nhà tình nghĩa Kh.ủng

Cay mắt nhìn Phó ch.ủ t.ịch HĐND Huyện vừa đi xe hơi vừa nh.ận h.ỗ tr.ợ nhà tình nghĩa Kh.ủng

29 min read
Comments Off on Cay mắt nhìn Phó ch.ủ t.ịch HĐND Huyện vừa đi xe hơi vừa nh.ận h.ỗ tr.ợ nhà tình nghĩa Kh.ủng
0
372

Từ lâu Đ.ảng, Nhà nước đã đề ra h.àng l.oạt chính sá.ch để h.ỗ tr.ợ ng.ười nghèo từ trực tiếp tới giá.n tiếp. Nguồn lực h.ỗ tr.ợ thì nhiều, nhưng khi th.ực h.iện kh.ô.ng ít nơi khoản h.ỗ tr.ợ này đã b.ị c.ắt xén.

Phó ch.ủ t.ịch HĐND, Uỷ viên Thường v.ụ Huyện uỷ Châu Thành có xe hơi nhưng vẫn nh.ận nhà tình nghĩa.Thật sự r.ùng m.ình trước cá.ch “ăn chặ.n” tiền ng.ân sá.ch một cá.ch trơ trẽn

g.ia đ.ình ô.ng Lê Văn Tuấn – Phó ch.ủ t.ịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên Thường v.ụ Huyện ủy Châu Thành (Tây Ninh) có xe ô tô nhưng vẫn được nh.ận h.ỗ tr.ợ xây nhà tình nghĩa “Kh.ủng”. Kh.ô.ng những vậy, ô.ng Tuấn còn từng tự kh.ai man lý lịch để hưởng chế độ chính sá.ch giai đoạn năm 2012 – 2013 nhưng kh.ô.ng hề b.ị k.ỷ luật.

Hoá ra, trước khi nh.ận được “nhà nghĩa tình cựu ch.iến binh” có trị giá gấp 5 lần so với bình thường mà báo chí đã nêu, thì ô.ng Lê Văn Tuấn cũng đã từng có “vế.t” khi tự kh.ai man lý lịch để hưởng chế độ chính sá.ch giai đoạn 2012-2013.

Nhà của Phó ch.ủ t.ịch HĐND huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) có giá trị gấp nhiều lần những căn nhà tình nghĩa khá.c.Cụ thể, ô.ng này đã b.ị ph.anh ph.ui v.ụ việc kh.ô.ng tham gia d.u kíc.h hoặc bộ đội trước năm 1975 nhưng vẫn được hưởng chính sá.ch nạ.n nh.ân ch.ất đ.ộc da ca.m. Đây là chính sá.ch dành cho ng.ười tham gia kh.á.ng ch.i.ến chống Mỹ. Ông Tuấn tham gia bộ đội từ sau 1975, kh.ô.ng thuộc diện hưởng chính sá.ch này.

Sau khi b.ị c.ắt trợ cấp và th.u h.ồi tiền đã lãnh từ 1/2/2012 đến 30/11/2013, ô.ng Lê Văn Tuấn đã giải thích trước cuộc họp do UBND huyện Châu Thành chủ trì như sau:“Vì hoàn cảnh kh.ó kh.ăn, bản thân b.ị bệ.nh ti.ểu đườ.ng nên đã phô tô h.ồ s.ơ lý lịch cá.n bộ, tự ý sửa h.ồ s.ơ về thời gian tham gia cá.ch m.ạng thá.ng 3/1975 (thực tế bản thân tham gia cá.ch m.ạng từ 6/1975) để làm h.ồ s.ơ c.hất độ.c hóa học. Nay bản thân tự nh.ận thấy việc làm của m.ình s.ai nên tự làm đ.ơn xin nh.ận kh.uyết đ.iểm và trả l.ại ng.ân sá.ch số tiền lãnh trợ cấp từ 2/2012 – 11/2013”.

Cận cảnh ô tô riêng của Phó ch.ủ t.ịch HĐND huyện Châu Thành.Thời gian qua, lòng tham tiền bạc đã kh.iến kh.ô.ng ít cá.n bộ, đ.ảng v.iên trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho những hà.nh vi xà xẻo đất c.ô.ng, c.ắt xén kinh phí th.ực h.iện cá.c dự á.n. Thực tế, nhiều đ.ối t.ượng đã b.ị x.ử lý k.ỷ lu.ật, tr.uy t.ố trước pháp luậ.t là hồi chuô.ng cảnh tỉnh với một b.ộ ph.ận cá.n bộ, đ.ảng v.iên thoái hóa biế.n ch.ất.

Còn nhớ, năm 2016 đề á.n 1460 (Đề á.n ổn định dân cư, phát triển kinh tế – x.ã h.ội vùng chuyển dân sô.ng Đà xây dựng th.ủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La) có nội dung h.ỗ tr.ợ nuôi trâu, bò, hay dê, lợn, cá… trên cơ sở nguyện vọ.ng của ng.ười dân. Tổng giá trị của đề á.n là 16 tỷ đồng, đến nay huyện Phù Yên đã giải ng.ân được 9 tỷ đồng. Chỉ có điều, rất nhiều hộ nghèo đã kh.ô.ng nh.ận được c.on bò giống trị giá 11 triệu đồng mà đ.á.ng lẽ họ được hưởng, đ.ơn giản là bò chẳng hiểu sao l.ại đi lạc v.ào nh.à cá.n bộ và ng.ười thân cá.n bộ.

Hay mới đây, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a (CA tỉnh Lai Châu) đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và b.ắt t.ạm gi.am hai cá.n bộ Phòng Giáo d.ục và Đào tạo huyện Sìn Hồ (Lai Châu) về t.ội tham ô tài.

Hai b.ị c.an vừa b.ị kh.ởi t.ố là Nguyễn Thị Minh Liễu (SN 1973), kế toá.n trưởng và Trần Thị Huệ (SN 1972), thủ quỹ – Phòng Giáo d.ục và Đào tạo huyện Sìn Hồ. Số tiền tham ô được x.á.c định là 26,5 tỉ đồng và tiền b.ị hai b.ị c.an này ăn ch.ặn là tiền h.ỗ tr.ợ cho h.ọc s.inh dân tộc ít ng.ười và tiền chi thường xuyên của đ.ơn v.ị.

Hay dư luận Việt n.am b.ày tỏ bất bình trước tin cá.n bộ Trung tâm nuôi dưỡng ng.ười già và tr.ẻ tàn tật Hà Nội tuồn hàng do cá.c đoàn từ thiện tặng cho trung tâm nhân dịp Trung thu, ra bên ngoài khi trời t.ối và b.ị ph.óng viên ghi l.ại, phản á.nh trên báo chí. Có 12 ng.ười l.iên qu.an v.ụ tuồn hàng ra ngoài, trong đó có 8 cá.n bộ của trung tâm. Chính những cá.n bộ, đ.ảng v.iên như ô.ng Tuấn và cá.c c.á nh.ân đã nói ở trên đã b.ị “lóa mắt” bởi đồng tiền, từ đó sa s.út về tư tưởng ch.ính tr.ị, đ.ạo đ.ức và tha hóa về lối sống. Họ đã L.àm gi.ảm sút lòng tin, uy tín của Ðảng trong cá.n bộ, đ.ảng v.iên và nhân dân.

Những “c.on s.âu làm rầu nồi canh”

Tham vặt thì chỉ g.ây kh.ó ch.ịu cho những ng.ười xung quanh. Với những “cái mặt kh.ô.ng chơi được” ấy, ng.ười ta cứ trá.n.h xa là ổn. Song với những k.ẻ tha.m la.m vô đ.ộ, bòn rút một lượng t.ài s.ản khổng lồ của t.ập th.ể và c.á nh.ân thì chẳng những b.ị ph.áp l.uật t.rừng t.rị mà còn ả.nh h.ưởng lớn đến uy tín của đảng, chính quyền và xói mòn lòng tin trong nhân dân.

Một khi tiền đã m.ất, kh.ô.ng có cơ hội th.u h.ồi l.ại thì á.n t.ù dành cho những c.on ng.ười này cũng chẳng giải quy.ết được vấn đề gì! Cá.c chính sá.ch an sinh x.ã h.ội của nhà nước đã kh.ô.ng được th.ực h.iện một cá.ch thấu đ.áo và niềm tin sẽ b.ị l.ung la.y vì một số cá.n bộ tha hóa này.

Trong những năm gần đây, th.ực h.iện chính sá.ch an sinh x.ã h.ội, quan tâm đến những đ.ối tư.ợng nghèo, những g.ia đ.ình b.ị ả.nh h.ưởng của thiê.n t.ai, l.ũ l.ụt, Chính phủ có nhiều chính sá.ch kịp thời, hợp lòng dân. Ông Ch.a ta thường nói “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.Số tiền c.ứu trợ, tiền ủng hộ những ng.ười m.ất nhà m.ất cửa trong th.iên t.ai, bã.o l.ũ; những ng.ười có ng.ười thân kh.ô.ng may b.ị qu.a đ.ời trong những v.ụ ta.i n.ạn ngh.iêm trọng; những ng.ười nghèo mong có thêm những mâm cơm ấm cúng trong ngày Tết… dù chỉ một vài trăm nghìn đồng, nhưng đó là những đồng tiền th.ể h.iện sự đù.m b.ọc nhau trong lúc “t.ố.i l.ửa tắt đ.èn”, là nghĩa đồng b.ào đ.á.ng quí và đ.á.ng trân trọng.

Đá.ng b.uồn thay, đã có nhiều v.ụ việc ăn ch.ặn, xà xẻo tiền dành cho ng.ười nghèo, tiền ủng hộ cá.c nạ.n nh.ân b.ị ảnh hưở.ng của th.iên t.ai, l.ũ l.ụt. Hình như những ng.ười mắc “bệ.nh ăn ch.ặn” này ngày càng gia tăng, với m.ức đ.ộ ngày ngh.iêm tr.ọng. Đã đến lúc cần có loại thuốc đặc trị că.n b.ệ.nh này. Dư luận cần lên á.n mạ.nh m.ẽ và ph.áp l.uật cần x.ử lý ngh.i.êm minh những cá.n bộ mắ.c bệ.nh ấy.

Việc một số c.á.n bộ cố tình ăn ch.ặn cá.c khoản trợ cấp, h.ỗ tr.ợ của ng.ười nghèo, cho dù cá.c khoản này thường có giá trị kh.ô.ng lớn lắm nhưng đã làm ả.nh h.ưởng rất lớn đến uy tín, niềm tin của nhân dân vào Đ.ảng và Nhà nước ta. Bởi vì, sự quan tâm của Đ.ảng và Nhà nước đối với ng.ười dân, nhất là ng.ười nghèo th.ể h.iện bằng cá.c chương trình, chế độ, chính sá.ch ưu đãi để giúp đỡ, h.ỗ tr.ợ với mục đ.í.ch là giúp họ vượt qua kh.ó kh.ăn, đồng thời đ.ộng viên, khuy.ến kh.í.ch họ có thêm ng.hị l.ực vươn lên trong cuộc sống.

Do đó, việc ăn ch.ặn của ng.ười dân kh.ô.ng chỉ g.ây th.iệt h.ại về vật chất mà còn ả.nh h.ưởng đến niềm tin, tư tưởng và t.ình c.ảm của ng.ười dân đối với chế độ, đối với đất nước. Mặt khá.c, điều đ.á.ng nói đến ở đây là tình trạ.ng ăn chặ.n cá.c khoản trợ cấp của ng.ười dân chưa được chính quy.ền một số địa phương quan tâm x.ử lý triệt để, đến nơi, đến ch.ốn.

Trước thềm đại hội Đ.ảng cá.c cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đ.ảng, vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm là lựa chọn những cá.n bộ có tâm trong sá.ng, đủ đức, đủ tài vào cá.c vị trí l.ãnh đ.ạo. Để làm được điều đó, cấp ủy cá.c cấp cần ngh.iê.m chỉnh th.ực h.iện qu.y đ.ịnh số 205-QĐ/TƯ ngày 23-9-2019 “Về việc kiểm so.át qu.y.ền l.ực trong c.ô.ng tá.c cá.n bộ và ch.ố.ng ch.ạy ch.ức, ch.ạy quyề.n”.

Theo đó, k.iên qu.yết kh.ô.ng đ.ưa v.ào bộ máy những cá.n bộ, đ.ảng v.iên có th.am v.ọng quy.ền l.ực, dính dá.ng đến ti.êu cự.c, tha.m nh.ũng. Nói như Tổng B.í th.ư, ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp th.ường tr.ực b.an Chỉ đạo trung ương về Phòng ch.ống tha.m nhũ.ng, được t.ổ chức ngày 26-7-2019 thì “Đại hội Đ.ảng là dịp để lựa chọn, sàng lọc, củng cố độ.i ng.ũ cá.n bộ. Kh.ô.ng s.ợ thiếu cá.n bộ, bởi kh.ô.ng thiếu cá.n bộ tâm huyế.t với Đ.ảng, trá.ch nhiệm với dân, với đất nước. Kh.ô.ng s.ợ m.ất uy tín; chỉ kh.ô.ng làm, kh.ô.ng x.ử lý cá.n bộ vi phạ.m mới tự đ.á.nh m.ất uy tín của m.ình”… Tiễu trừ tham vọng quy.ền l.ực trong cá.n bộ, đ.ảng v.iên là c.ô.ng việc quan trọng hàng đ.ầu đối với một đảng cá.ch mạ.ng – cầm qu.y.ền như Đ.ảng ta.

Việc phòng ngừa, ng.ăn ch.ặn cho được những cá.n bộ, đ.ảng v.iên thoái h.óa b.iến chất, có lòng tha.m tiền bạc, d.ẫn đ.ến xà xẻo dự á.n, vòi vĩnh… t.hu lợ.i b.ất chính góp phần th.ực h.iện Nghị quyết Trung ương 4 (kh.óa XII) ngày một hiệu quả, xây dựng Đ.ảng ta “là đ.ạo đ.ức, là văn minh” như lời ch.ủ t.ịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Hồng Đinh

theo canhco

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người T.Q thuê, mua đất đai, Bộ trưởng TN-MT nói “kh.ông sai theo Luật Đất đai”!

Về việc Bộ Quốc phòng vừa có trả lời kiến nghị cử tri việc người T.Q mua, thuê đất ở Đà Nẵ…