Home Thời sự Có thể qu.yết l.iệt cá.ch ly 1 thá.ng tới, kh.ô.ng để dịch bùng n.ổ n.ặng n.ề!

Có thể qu.yết l.iệt cá.ch ly 1 thá.ng tới, kh.ô.ng để dịch bùng n.ổ n.ặng n.ề!

18 min read
Comments Off on Có thể qu.yết l.iệt cá.ch ly 1 thá.ng tới, kh.ô.ng để dịch bùng n.ổ n.ặng n.ề!
0
342

Thủ tướng y.êu c.ầu, sắp tới, cá.c b.iện ph.áp chống dịch Covid-19 trong Chỉ thị 16 như cá.ch ly toàn x.ã h.ội phải làm qu.yết l.iệt hơn, 15-20 ngày, có thể trong vòng 1 thá.ng để kh.ô.ng cho dịch bùng n.ổ n.ặng n.ề.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong phát biểu k.ết l.uận phiên họp Chính phủ thường kỳ thá.ng 3/2020 vào chiều 1/4.

Có thể qu.yết l.iệt cá.ch ly 1 thá.ng tới, kh.ô.ng để dịch bùng n.ổ n.ặng n.ề! - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc k.ết l.uận phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

Cá.ch ly kh.ô.ng phải dừng làm mà để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn ng.ười lao đ.ộng

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đã chỉ đạo chủ đ.ộng, kịp thời, qu.yết l.iệt, có đối sá.ch đúng; đ.á.nh giá cao sự v.ào c.uộc của hệ thống ch.ính tr.ị và sự ủng hộ tuyệt vời của nhân dân.

Thủ tướng dẫn l.ại kết quả cuộc khảo sát do t.ổ ch.ức Dalia Research, có tr.ụ s.ở tại Berlin (Đức) tiến hành tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp châu lục ch.o th.ấy Việt n.am có tỉ lệ ng.ười dân tin tưởng vào cá.c b.iện ph.áp ứ.ng ph.ó dịch B.ệnh Covid-19 của Chính phủ cao nhất thế giới (62%). Thủ tướng nhìn nh.ận, điều này ch.o th.ấy sự đồng tâm, hiệp lực của chúng ta trong c.uộc ch.iến chống Covid-19.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Sắp tới phải làm qu.yết l.iệt hơn n.ữa, làm sao trong 15-20 ngày tới, có thể trong vòng 1 thá.ng, kh.ô.ng để dịch bùng n.ổ n.ặng n.ề ở Việt n.am. m.uốn như vậy, cả hệ thống ch.ính tr.ị phải đoàn kết, muôn ng.ười như một, quyết tâm cao”.

Nhắc l.ại chủ trương cá.ch ly x.ã h.ội, Thủ tướng nhấn mạnh đây kh.ô.ng phải là chuyện “ngăn sô.ng, c.ấm chợ”, kh.ô.ng phải ng.ăn c.ấm giao th.ô.ng, kh.ô.ng phải hạn chế sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch v.ụ cần thiết, kh.ô.ng phải là dừng cá.c c.ô.ng trình xây dựng mà quan trọng là bảo đảm a.n t.oàn cho c.ô.ng nhân, ng.ười lao đ.ộng.

Nhắc tới việc vận d.ụng cho đúng cá.c b.iện ph.áp trong Chỉ thị 16, Thủ tướng y.êu c.ầu th.ực h.iện qu.yết l.iệt Chỉ thị này.

Đảm bảo tăng trưởng cần thiết để kinh tế kh.ô.ng đổ g.ãy

Trong số cá.c c.ô.ng việc trong quý II, Thủ tướng nhấn mạnh việc phải lo cho an sinh x.ã h.ội, bảo đảm cuộc sống t.ối thiểu cho những ng.ười b.ị ả.nh h.ưởng n.ặng n.ề bởi dịch Covid-19 như lao đ.ộng b.ị m.ất việc, ng.ười nghèo… Bên cạnh đó, cần quan tâm bảo đảm a.n n.inh tr.ật t.ự cho ng.ười dân.

Đ.á.nh giá tình hình kinh tế-x.ã h.ội thá.ng 3 và quý I/2020, Thủ tướng cho rằng, tăng trưởng đạt 3,82% là một cố gắng trong b.ối cảnh nhiều nước tăng trưởng âm hoặc bằng kh.ô.ng.

Tuy kh.ó kh.ăn ch.ồng chất nhưng Việt n.am kiên trì, qu.yết l.iệt hơn, phấn đấu bảo đảm nền kinh tế kh.ô.ng b.ị đổ g.ãy, với mức tăng trưởng cần thiết để gi.ải qu.yết việc làm, bảo đảm cá.c cân đối lớn.

Có thể qu.yết l.iệt cá.ch ly 1 thá.ng tới, kh.ô.ng để dịch bùng n.ổ n.ặng n.ề! - 2Những gói h.ỗ tr.ợ, k.ích th.ích kinh tế lớn 150.000-250.000 tỷ đồng được Chính phủ x.e.m x.ét.

Thủ tướng cho biết, cá.c nước hiện triển kh.ai 3 chính sá.ch chủ yếu, đó là nới lỏng tiền t.ệ, th.ô.ng qua giảm lãi suất, h.ỗ tr.ợ tín d.ụng, h.oãn, giãn n.ợ. Việc này Việt n.am cũng đã th.ực h.iện th.ô.ng qua b.an h.ành Chỉ thị 11. Nhưng Thủ tướng cho rằng, gói h.ỗ tr.ợ này kh.ô.ng chỉ 250.000 tỷ đồng mà cần cao hơn n.ữa.

Thứ hai là k.ích th.ích tài kh.óa th.ô.ng qua giảm, giãn thuế, phí, tăng chi tiêu c.ô.ng. Gói này kh.ô.ng phải chỉ 30.000 tỷ đồng mà n.âng lên 150.000 tỷ đồng, thậm chí lớn hơn để h.ỗ tr.ợ trong lúc kh.ó kh.ăn này.

Thứ b.a, h.ỗ tr.ợ ng.ười lao đ.ộng m.ất việc, ng.ười nghèo, ng.ười yếu thế, bảo đảm an sinh x.ã h.ội, với t.inh th.ần chuẩn b.ị đón b.ắt thời cơ, biến nguy thành cơ để phát triển khi dịch giảm, b.ị ch.ặn đứng.

“Nếu dịch t.iếp t.ục thì c.ô.ng tá.c b.ảo v.ệ t.ính m.ạng, sức khoẻ của nhân dân là quan trọng chứ kh.ô.ng phải sản xuất và kinh tế. Tôi đã nói chúng ta h.y s.inh quyền lợi kinh tế trong ngắn hạn để b.ảo v.ệ sức khoẻ, t.ính m.ạng của nhân dân. Cho nên, về vấn đề kinh tế, m.uốn phát triển phải trên cơ sở b.ảo v.ệ sức khoẻ nhân dân, kh.ô.ng phải là vì kinh tế mà chúng ta b.ất ch.ấp những vấn đề về t.ính m.ạng, sức khoẻ của nhân dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cho biết hội nghị toàn quốc về tháo gỡ kh.ó kh.ăn cho sản xuất, kinh doanh sẽ t.ổ ch.ức vào thời điểm phù hợp.

Định hướng một số nhiệm v.ụ tới, Thủ tướng nêu rõ nhất quá.n t.inh th.ần ổn định vĩ mô, k.iểm s.oát lạm phát.

Giảm thiểu chương trình học, tính l.ại phương á.n thi THPT quốc gia

Về cá.c lĩnh vực văn hóa, x.ã h.ội, đẩy mạnh hình thức học trực tuyến và sớm c.ô.ng nh.ận loại hình đào tạo này; đồng thời th.ô.ng qua phương á.n giảm thiểu chương trình học năm nay phù hợp với tình hình thực tế dịch B.ệnh Covid-19 đang d.iễn b.iến ph.ức t.ạp.

Bộ Giáo d.ục và Đào tạo có phương á.n b.áo c.áo Thủ tướng, Chính phủ về vấn đề này, trong đó có việc ngh.iên c.ứu, đề xuất phương á.n thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng phù hợp.

Về gói h.ỗ tr.ợ ng.ười lao đ.ộng, bảo đảm an sinh x.ã h.ội, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ thống nhất cao dự thảo Nghị quyết về cá.c b.iện ph.áp h.ỗ tr.ợ ng.ười dân gặp kh.ó kh.ăn do dịch Covid-19. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao đ.ộng-Thương binh và x.ã h.ội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và cá.c bộ, ngành l.iên qu.an rà soát kỹ, tiếp thu cá.c ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Thủ tướng ký b.an h.ành theo thẩm quyển.

Thủ tướng gợi ý tính toá.n việc h.ỗ tr.ợ 6 nh.óm đ.ối t.ượng trong 3 thá.ng với cá.c mức nêu trong dự thảo Nghị quyết.

Phương Thảo

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người T.Q thuê, mua đất đai, Bộ trưởng TN-MT nói “kh.ông sai theo Luật Đất đai”!

Về việc Bộ Quốc phòng vừa có trả lời kiến nghị cử tri việc người T.Q mua, thuê đất ở Đà Nẵ…