Home Pháp luật ĐBQH kiến nghị tiêm thuốc để triệt tiêu ý nghĩ x.âm h.ại tr.ẻ e.m

ĐBQH kiến nghị tiêm thuốc để triệt tiêu ý nghĩ x.âm h.ại tr.ẻ e.m

12 min read
Comments Off on ĐBQH kiến nghị tiêm thuốc để triệt tiêu ý nghĩ x.âm h.ại tr.ẻ e.m
0
311

Trước t.ình tr.ạng x.âm h.ại t.ình d.ục tr.ẻ e.m đang ở mức b.áo đ.ộng, đại biểu Trần Thị Quốc Khá.nh (Hà Nội) đ.ề ngh.ị áp d.ụng b.iện ph.áp tiêm thuốc với đ.ối t.ượng v.i ph.ạm.

x.âm h.ại t.ình d.ục, x.âm h.ại tr.ẻ e.m

Trong vòng 30 thá.ng, 4.912 tr.ẻ e.m b.ị x.âm h.ại, trong đó trên 80% b.ị x.âm h.ại t.ình d.ục. (Ảnh minh họa: HTWE/Shutterstock)

Ngày 15/1, Đoàn giá.m s.át của Quốc hội có buổi làm việc với Chính phủ, cá.c bộ, ngành l.iên qu.an về việc th.ực h.iện chính sá.ch về phòng, chống x.âm h.ại tr.ẻ e.m.

Trình b.ày dự thảo b.áo c.áo tổng hợp tình hình th.ực h.iện chính sá.ch, ph.áp l.uật về phòng, chống x.âm h.ại tr.ẻ e.m, ủy viên th.ường tr.ực UB Tư pháp Nguyễn Thị Thuỷ cho biết tổng số tr.ẻ e.m trên cả nước là 26,3 triệu e.m (chiếm gần 27% dân số).

Trong đó, có 11.530 tr.ẻ chưa hoàn thành phổ cập giáo d.ục trung học cơ sở nhưng đã bỏ học đi kiếm sống.

Số lượng tr.ẻ có hoàn cảnh đặc biệt và tr.ẻ có Ch.a M.ẹ ly h.ôn là rất lớn và đều đang có chiều hướng gia tăng. Theo b.áo c.áo, năm 2018 có 2.857.000 tr.ẻ e.m có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 10,8% tổng số tr.ẻ e.m, có 82.464 tr.ẻ e.m có Ch.a M.ẹ ly h.ôn, trong đó, số tr.ẻ e.m dưới 7 t.uổi là 43.718 tr.ẻ.

Trong giai đoạn 1/1/2015 đến 30/6/2019, cả nước ph.át h.iện hơn 7.800 v.ụ x.âm h.ại tr.ẻ e.m, với gần 8.600 đ.ối t.ượng x.âm h.ại và số tr.ẻ e.m b.ị x.âm h.ại là gần 8.100 e.m.

So với giai đoạn 2011-2014, số tr.ẻ e.m b.ị x.âm h.ại tăng 880 tr.ẻ, tỷ lệ 12,2%. Số tr.ẻ e.m b.ị x.âm h.ại giảm dần từ năm 2015 đến năm 2018, nhưng l.ại tăng đột biến trong năm 2019, riêng 6 thá.ng đ.ầu năm 2019 đã có 1.400 tr.ẻ b.ị x.âm h.ại, gần bằng số lượng cả năm 2018 (1.579 tr.ẻ).

Cá.c v.ụ việc x.ảy r.a chủ yếu là x.âm h.ại t.ình d.ục, gồm hơn 6.300 v.ụ với hơn 6.400 tr.ẻ e.m b.ị x.âm h.ại. Trong đó, nhiều tỉnh, số v.ụ x.âm h.ại t.ình d.ục tr.ẻ e.m chiếm trên 90%, thậm chí gần 100%. Điển hình như Cần Thơ là 98,8%, Hậu Giang 95,8%, Kiên Giang 95,5%, Bến Tre 94,6%, Đồng Nai 94,2%,…

Đá.ng chú ý, Chính phủ cũng như cá.c bộ, ngành ch.ức n.ăng đều có chung đ.á.nh giá, số lượng cá.c v.ụ x.âm h.ại được ph.át h.iện chưa phản á.nh đúng tình hình x.âm h.ại tr.ẻ e.m trên thực tế. Có nhiều v.ụ việc x.ảy r.a trong thời gian dài, h.ành v.i x.âm h.ại được tái diễn nhiều lần, với nhiều n.ạn nh.ân nhưng phải rất lâu sau đó mới b.ị ph.át h.iện,…

Tại buổi làm việc, Ủy viên th.ường tr.ực UB kh.oa học – c.ô.ng nghệ và Môi Tr.ường Trần Thị Quốc Khá.nh (ĐBQH Hà Nội) cho biết b.áo c.áo mới liệt kê cá.c đ.ối t.ượng ng.ười nhà, ng.ười quen, hàng xóm, gi.áo v.iên, cá.c cơ sở giáo d.ục… nhưng thực tế có cả đ.ối t.ượng cá.n bộ, c.ô.ng chức nhà nước, cá.n bộ CA, kể cả B.í th.ư đoàn th.anh n.iên, B.í th.ư chi bộ x.âm h.ại tr.ẻ e.m.

b.à Khá.nh cho hay những đ.ối t.ượng này vẫn phải đ.ưa v.ào b.áo c.áo, để thấy được sự kinh Kh.ủng về sự tha hóa, xuống cấp trong đội ngũ cá.n bộ.

Nói về giải pháp ph.òng ch.ống x.âm h.ại tr.ẻ e.m, b.à Khá.nh đ.ề ngh.ị tăng chế tài một cá.ch qu.yết l.iệt và cần ứng d.ụng kh.oa học c.ô.ng nghệ.

Cụ thể, theo b.à Khá.nh, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia b.ảo v.ệ, ch.ăm s.óc và phòng, chống x.âm h.ại tr.ẻ e.m. Cần có dữ liệu này để ai cũng biết, kể cả những k.ẻ x.âm h.ại tr.ẻ e.m được nêu tên ở đó, nếu tr.ích x.uất ra trong nước, quốc tế đều biết.

Những k.ẻ đó đi đâu, ng.ười ta nhìn thấy cái mặt đó là trá.nh xa” – b.à Khá.nh nói.

Dẫn chứng thực tiễn cá.c nước phát triển có loại thuốc, khi tiêm cho những k.ẻ b.ệnh h.oạn sẽ triệt tiêu ý nghĩ x.âm h.ại ph.ụ n.ữ và tr.ẻ e.m, từ đó b.à Khá.nh đ.ề ngh.ị: “Tôi nghĩ chúng ta làm được, tôi đ.ề ngh.ị giao cho Bộ Y tế và V.iện kh.oa học c.ô.ng nghệ Việt n.am. Chúng ta chỉ x.ử l.ý 2-3 ô.ng là x.ã h.ội tr.ật t.ự ngay, kh.ô.ng có chuyện nhìn ngó đến ph.ụ n.ữ, tr.ẻ e.m là đ.ối t.ượng yếu thế trong x.ã h.ội n.ữa”.

Theo Tri Thức VN

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Phó hiệu trưởng mở ‘tiệc m.a t.úy’ cùng 1 giáo viên và 2 người khá.c ngay tại trường

Cơ quan công an vừa phát hiện Phó hiệu trưởng phụ trá.ch Trường tiểu học và trung học cơ s…