Home Thời sự Đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt trong 3 thá.ng cho ng.ười dân vì dịch COVID-19

Đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt trong 3 thá.ng cho ng.ười dân vì dịch COVID-19

11 min read
Comments Off on Đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt trong 3 thá.ng cho ng.ười dân vì dịch COVID-19
0
196

Th.ô.ng tin từ Bộ c.ô.ng Thương cho hay, Bộ sẽ có đề xuất Thủ tướng cho phép giảm giá điện sinh hoạt với mức giảm 10% giá điện trong 3 thá.ng cho cá.c hộ g.ia đ.ình. Tổng số tiền miễn, giảm giá điện sinh hoạt cho ng.ười dân, h.ỗ tr.ợ tiền điện cho cá.c b.ệnh v.iện, cơ sở lưu trú, khá.ch sạn tham gia chống dịch COVID-19 lên tới 10.974 tỷ đồng.

Tổng số tiền miễn, giảm giá điện sinh hoạt cho ng.ười dân, h.ỗ tr.ợ tiền điện cho cá.c b.ệnh v.iện, cơ sở lưu trú, khá.ch sạn tham gia chống dịch COVID-19 lên tới 10.974 tỷ đồng.

Tổng số tiền miễn, giảm giá điện sinh hoạt cho ng.ười dân, h.ỗ tr.ợ tiền điện cho cá.c b.ệnh v.iện, cơ sở lưu trú, khá.ch sạn tham gia chống dịch COVID-19 lên tới 10.974 tỷ đồng.

Ngày 1/4, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ c.ô.ng Thương), cho biết mức giảm dự kiến được đề xuất vào khoảng 10% và áp d.ụng trong vòng 3 thá.ng c.ăn c.ứ trên những tính toá.n về th.ô.ng số sản xuất đ.ầu vào của Tập đoàn Điện lực Việt n.am (EVN).  Đề xuất này sẽ chính thức được Bộ trưởng c.ô.ng Thương Trần Tuấn Anh b.áo c.áo tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ hô.m nay (1/4).Trước đó, nhiều doanh ngh.iệp, hiệp hội ngành hàng và địa phương đề xuất Chính phủ h.ỗ tr.ợ kh.ẩn c.ấp chi phí sinh hoạt cho ng.ười dân th.ô.ng qua giảm 50% giá điện và cho n.ợ 50% áp d.ụng trong b.a thá.ng được cho là đỉnh điểm kh.ó kh.ăn của mùa dịch là thá.ng 4, 5 và 6/2020. Theo đó, cá.c khoản n.ợ 50% tiền điện sẽ được chia đều thanh toá.n vào năm 2021.

Cùng với việc Bộ c.ô.ng Thương đề xuất giảm giá điện sinh hoạt, ngày 31/3, EVN cũng có đề xuất Bộ c.ô.ng Thương, Chính phủ miễn toàn bộ giá điện cho cá.c cơ sở đ.iều tr.ị B.ệnh nh.ân nh.iễm Sars Cov-2 và giảm 50% giá điện cho cá.c cơ sở có hoạt đ.ộng xét ngh.iệm, đ.iều tr.ị B.ệnh nh.ân ngh.i nh.iễm Sars Cov-2.

Bộ c.ô.ng Thương cũng cho biết, trước đó, Bộ KH&ĐT cũng có ý kiến bỏ qu.y đ.ịnh về khung giờ cao điểm bá.n điện (từ 9h30 đến 11h30), thu hẹp thang biểu giá điện, và giảm 50% giá điện từ thá.ng 3 đến thá.ng 10/2020. Cùng đó, áp d.ụng giá điện của cá.c cơ sở kinh doanh lưu trú, du lịch bằng mức giá điện của cá.c cơ sở kinh doanh khá.c.  Theo phương á.n này, cá.c doanh ngh.iệp sẽ được h.ỗ tr.ợ 19.975 tỷ đồng. Đồng nghĩa EVN b.ị giảm doanh thu rất lớn.

Theo tính toá.n của Bộ c.ô.ng Thương, ước tổng số tiền h.ỗ tr.ợ cá.c cơ sở lưu trú, du lịch từ thá.ng 4/2020 là 1.840 tỷ đồng. Với cá.c cơ sở trực tiếp tham gia chống dịch EVN sẽ h.ỗ tr.ợ tiền điện từ thá.ng 4 đến thá.ng 6 với khoảng 100 tỷ đồng.

Cùng đó, EVN sẽ giảm 20% giá bá.n điện cho cá.c cơ sở có hoạt đ.ộng xét ngh.iệm, đ.iều tr.ị B.ệnh nh.ân ngh.i nh.iễm Sars Cov-2 và giảm 20% giá bá.n điện cho cá.c khá.ch sạn được sử d.ụng làm cơ sở cá.ch ly.

Với điện sinh hoạt của ng.ười dân, theo Bộ c.ô.ng Thương, sẽ giảm giá cho cá.c bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. Với những bậc thang trên 300kWh, Bộ c.ô.ng Thương đề xuất giữ nguyên vì những hộ sử d.ụng bậc này đa phần là ng.ười có thu nhập cao, ít b.ị ả.nh h.ưởng của dịch COVID-19 hơn. Tổng số tiền ước ít h.ỗ tr.ợ cho cá.c khá.ch hàng sinh hoạt trong cá.c bậc này là 2.930 tỷ đồng.

Tổng số tiền h.ỗ tr.ợ cá.c khá.ch hàng sử d.ụng điện theo phương á.n Bộ c.ô.ng Thương đề xuất lên tới 10.974 tỷ đồng đồng nghĩa doanh thu của EVN năm 2020 sẽ giảm tương ứng để h.ỗ tr.ợ ng.ười dân và doanh ngh.iệp.

Bộ c.ô.ng Thương cũng cho hay, sẽ chỉ đạo EVN tính toá.n l.ại chi phí mua điện 10 thá.ng cuối năm 2020 với cá.c th.ô.ng số đ.ầu vào cập nhật như giá than, giá dầu, giá khí, tỷ giá, sản lượng cá.c nguồn điện đ.ầu vào.

Tiền Phong

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người T.Q thuê, mua đất đai, Bộ trưởng TN-MT nói “kh.ông sai theo Luật Đất đai”!

Về việc Bộ Quốc phòng vừa có trả lời kiến nghị cử tri việc người T.Q mua, thuê đất ở Đà Nẵ…