Home Pháp luật Đình chỉ c.ô.ng tá.c đại úy CA xây nhà hàng hoành trá.ng tr.ái ph.ép

Đình chỉ c.ô.ng tá.c đại úy CA xây nhà hàng hoành trá.ng tr.ái ph.ép

12 min read
Comments Off on Đình chỉ c.ô.ng tá.c đại úy CA xây nhà hàng hoành trá.ng tr.ái ph.ép
0
180

CA tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ c.ô.ng tá.c kh.ô.ng thời hạn đối với đại úy Nguyễn Minh Tiến khi để x.ảy r.a h.àng l.oạt s.ai ph.ạm tại nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Tr.ăng ở trung tâm TP Đà Lạt do ô.ng này làm chủ.

Chiều 7-11, đại diện l.ãnh đ.ạo CA tỉnh Lâm Đồng cho biết th.ô.ng tin này. Đại úy Nguyễn Minh Tiến (36 t.uổi) c.ô.ng tá.c tại Phòng c.ảnh s.át Quản lý hành chính về tr.ật t.ự x.ã h.ội (QLHC về TTXH) CA Lâm Đồng. Việc đình chỉ c.ô.ng tá.c để k.iểm đ.iểm, l.àm r.õ những nội dung ng.ười dân t.ố c.áo l.iên qu.an đến s.ai ph.ạm lấn chiếm đất rừng để xây dựng nhà hàng tr.ái ph.ép Trên Đỉnh Đồi Tr.ăng cạnh khu du lịch Dinh 3 – Bảo Đại, do ô.ng Tiến làm chủ.

Đình chỉ c.ô.ng tá.c đại úy CA chủ nhà hàng hoành trá.ng lấn chiếm đất rừng ở Đà Lạt - Ảnh 1.

c.ô.ng trình xây dựng nhà hàng s.ai ph.ạm hàng ngàn m2 ngay trung tâm TP Đà Lạt.

Qua đó, Thanh tra CA Lâm Đồng cũng cho biết đ.ơn v.ị này nh.ận được nhiều đ.ơn thư ng.ười dân t.ố c.áo ô.ng Tiến l.iên qu.an đến đất đai và xây dựng tại nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Tr.ăng. Cụ thể ô.ng Tiến b.ị một ng.ười dân (ngụ phường 4, TP Đà Lạt) t.ố c.áo l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt 100 triệu đồng khi hứa xin phép xây dựng nhà ở cho họ gần khu vực nhà hàng này, nhưng thực tế ô.ng Tiến kh.ô.ng xin được giấy phép và kh.ô.ng trả l.ại tiền.

Kh.ô.ng những vậy, ô.ng Tiến còn b.ị t.ố c.áo chiếm hơn 70 m2 đất của họ để mở đường v.ào nh.à hàng. Một số ng.ười dân khá.c t.ố c.áo ô.ng Tiến “dùng x.ã h.ội đ.en tạo áp lực, ép ng.ười dân bá.n đất với giá rẻ gần khu vực nhà hàng”…

Như Báo ng.ười Lao Động đã th.ô.ng tin, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có b.áo c.áo lên UBND tỉnh Lâm Đồng kết quả k.iểm tr.a và ph.át h.iện h.àng l.oạt s.ai ph.ạm tại khu vực nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Tr.ăng (số 1, đường Triệu Việt Vương, phường 4, TP Đà Lạt).

Đình chỉ c.ô.ng tá.c đại úy CA chủ nhà hàng hoành trá.ng lấn chiếm đất rừng ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Khu vực xây dựng hoành trá.ng có nhiều s.ai ph.ạm.

Thời điểm k.iểm tr.a, chủ đ.ầu tư đã xây dựng, c.ải t.ạo mở rộng 13 c.ô.ng trình với tổng diện tích hơn 2.700 m2 trong khi khu vực này thuộc quy hoạch đất du lịch hỗn hợp, đất c.ô.ng viên cảnh quan và đất tr.ụ s.ở khá.c.

Theo UBND TP Đà Lạt, khi đoàn k.iểm tr.a liên ngành tới làm việc, ng.ười đang sử d.ụng khu đất này là ô.ng Nguyễn Minh Tiến (SN 1983, đường Nguyễn Thượng Hiền, TP Đà Lạt) kh.ô.ng ph.ối h.ợp với đoàn c.ô.ng tá.c. Còn UBND phường 4, TP Đà Lạt kh.ô.ng x.á.c định được thời điểm v.i ph.ạm hành chính của ô.ng Tiến. ng.ười sử d.ụng thửa đất còn tự ý chuyển mục đích sử d.ụng đất trong khi kh.ô.ng được c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền cho phép.

Ngoài ra, Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Tr.ăng đã lấn chiếm 1.884 m2 đất rừng phòng hộ. Ngang nhiên chuyển mục đích sử d.ụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nô.ng ngh.iệp. Xây dựng 4 khối c.ô.ng trình tr.ái ph.ép với diện tích 747m2, trong đó xây dựng trên đất lâm ngh.iệp là 410 m2.

Đình chỉ c.ô.ng tá.c đại úy CA chủ nhà hàng hoành trá.ng lấn chiếm đất rừng ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Tr.ăng được xây dựng s.ai ph.ạm hơn 1.800 m2 ngay trung tâm Đà Lạt.

Trước h.àng l.oạt s.ai ph.ạm tại khu vực nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Tr.ăng, UBND TP Đà Lạt đã giao cho UBND phường 4 chủ trì, ph.ối h.ợp với Phòng Tài nguyên và Môi Tr.ường, Hạt Kiểm lâm mời ô.ng Nguyễn Minh Tiến làm việc, lập biên bản v.i ph.ạm hành chính và đề xuất x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh đối với cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; k.iểm tr.a, giá.m s.át việc ch.ấp h.ành b.iện ph.áp b.uộc khắc phục h.ậu qu.ả đối với ô.ng Nguyễn Minh Tiến.

l.iên qu.an đến s.ai ph.ạm này, UBND TP Đà Lạt và Ủ.y b.an k.iểm tr.a Th.ành ủ.y TP Đà Lạt đã th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Lê Đình Cường và ô.ng Phan Ngọc Toàn (đều là nguyên ch.ủ t.ịch UBND phường 4, TP Đà Lạt) bằng hình thức khiển trá.ch và c.ảnh c.áo.

Theo ng.ười Lao đ.ộng

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Mang m.a t.úy tới CA huyện nhờ chuyển cho bạn ngh.iện đang b.ị t.ạm gi.am

Nghĩ rằng bạn m.ình b.ị t.ạm gi.am sẽ rất thèm thuốc, nên Phạm Bá Hiếu d.ã m.ang 1 gói m.a…