Home Đời sống Ngày càng có nhiều bá.c sĩ ph.ẫu th.uật tìm lời khuyên trên… Youtube

Ngày càng có nhiều bá.c sĩ ph.ẫu th.uật tìm lời khuyên trên… Youtube

28 min read
Comments Off on Ngày càng có nhiều bá.c sĩ ph.ẫu th.uật tìm lời khuyên trên… Youtube
0
796

YouTube là nền tảng rất hữu ích bởi nó c.ung c.ấp nhiều th.ô.ng tin có giá trị như: M.ẹo nấu ăn, video âm nhạc, cá.ch s.ửa ch.ữa cá.c b.ộ ph.ận gia d.ụng. Tuy nhiên, bạn có biết rằng những bá.c sĩ mới bước chân vào nghề đang sử d.ụng c.ô.ng cụ này để tìm hiểu cá.ch th.ực h.iện cá.c ca ph.ẫu th.uật?

(Ảnh: Shutterstock)

Khi còn là một bá.c sĩ nội trú, anh Justin b.arad thường gặp phải cá.c vấn đề mà bản thân m.ình kh.ô.ng thể xoay xở, như khi b.ị y.êu c.ầu sử d.ụng một thiết b.ị mà anh chưa được đào tạo b.ài bản trước đó. Vậy nên, anh b.arad đã phải nhờ cậy đến YouTube.

Anh b.arad đã hoàn thành kh.óa đào tạo giải phẫu tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA), Mỹ vào năm 2015. Anh cho biết YouTube đã trở thành một kênh th.ô.ng tin phổ biến được dùng trong giáo d.ục y tế. Bản thân anh cũng thường xe.m video hướng dẫn trước khi tiến hành ph.ẫu th.uật. Đôi lúc, b.arad thậm chí còn mở video YouTube ngay trong phòng mổ khi phải đối mặt với một ca ph.ẫu th.uật rất kh.ó, nếu kh.ô.ng cẩn th.ận có thể d.ẫn đ.ến những biến chứng b.ất ng.ờ.

“Tôi kh.ô.ng thấy bá.c sỹ ph.ẫu th.uật nào chưa từng làm điều này,” anh b.arad, ng.ười hiện đã thành lập c.ô.ng ty chuyên về đào tạo ph.ẫu th.uật, chia sẻ.

Tờ CNBC (Mỹ) đã ph.át h.iện ra hàng chục ngàn video ch.o th.ấy có rất nhiều thủ thuật y kh.oa được đăng tải trên nền tảng Youtube (thuộc sở hữu của Google), một số video có khoảng một triệu lượt xe.m. Có ng.ười còn livestream (phát sóng và tương tá.c trực tiếp trên m.ạng x.ã h.ội) việc sinh c.on hay ca ph.ẫu th.uật căng da mặt của m.ình. Một video quay l.ại cảnh loại bỏ lớp th.ủy tinh thể dày màu trắng đục, đã được l.an tr.uyền và hiện có hơn 1,7 triệu lượt xe.m.

Cá.c bá.c sĩ đăng tải những đoạn video (với số lượng ngày một nhiều) này để tiếp thị bản thân hoặc giúp đỡ những ng.ười đồng ngh.iệp khá.c. Vào thá.ng 1/2019, cá.c nhà ngh.iên c.ứu đã t.ìm th.ấy hơn 20.000 video l.iên qu.an đến ph.ẫu th.uật tuyến tiền liệt, trong khi c.on số này chỉ là 500 tại thời điểm năm 2009.

Những đoạn video được xe.m là một c.ô.ng cụ hữu ích cho cá.c bá.c sĩ trong quá trình đào tạo. Khi Đại học Iowa (Mỹ) tiến hành khảo sát cá.c bá.c sĩ ph.ẫu th.uật của m.ình, b.ao gồm cả sinh viên y kh.oa đang học năm thứ 4 và bá.c sĩ nội trú, họ nh.ận thấy rằng YouTube là nguồn video được sử d.ụng trước cá.c cuộc ph.ẫu th.uật nhiều nhất từ trước đến nay.

Nhưng cá.c bá.c sĩ nội trú và sinh viên y kh.oa kh.ô.ng phải là những ng.ười duy nhất làm điều này. Ngay cả cá.c bá.c sĩ giàu kinh ngh.iệm, như bá.c sĩ ph.ẫu th.uật mạch m.áu Oliver Aalami của b.ệnh v.iện Stanford (Mỹ) cho biết ô.ng đã phải dùng đến YouTube trước khi tiếp xúc với một Tr.ường hợp b.ị phơi nh.iễm rất kh.ó x.ử l.ý.

“Nó thật hữu ích, nhưng tôi luôn nghĩ rằng một số video trong đó cần phải được x.á.c minh,” ô.ng cho biết, “Kể cả những video được đăng tải trên Twitter cũng vậy.”

Câu hỏi hóc búa cho cá.c bá.c sĩ ph.ẫu th.uật

Có một vấn đề n.ổi cộm với bất kỳ ai thường xuyên t.ìm k.iếm những giải pháp th.ô.ng qua cá.c video trên YouTube. Đó là làm thế nào bá.c sĩ có thể biết được video đ.á.ng tin cậy hay kh.ô.ng? Sẽ ra sao nếu video đăng th.ô.ng tin sai sự thật?

Chẳng hạn, một ngh.iên c.ứu gần đây đã t.ìm th.ấy hơn 68.000 video l.iên qu.an đến thủ thuật đ.iều tr.ị g.ãy đ.ầu dưới x.ương quay. Sau khi đ.á.nh giá dựa trên cá.c yếu t.ố chuyên môn, cá.c nhà ngh.iên c.ứu cho biết chỉ có 16 video đ.áp ứng cá.c tiêu chí cơ bản, b.ao gồm cả việc chúng được th.ực h.iện bởi một chuyên gia ch.ăm s.óc S.ức kh.ỏe hay t.ổ ch.ức y tế. Trong một số Tr.ường hợp, th.ô.ng tin về ng.ười th.ực h.iện cá.c thủ thuật hoàn toàn kh.ô.ng thể x.á.c định được.

Điều đ.á.ng lo ng.ại hơn là, cá.c ngh.iên c.ứu ch.o th.ấy thuật toá.n của YouTube xếp cá.c video phương pháp đ.iều tr.ị kém hiệu quả ở thứ hạng cao. Một nh.óm cá.c nhà ngh.iên c.ứu ph.át h.iện ra rằng trong một phương pháp tên là ph.ẫu th.uật c.ắt túi mật nội soi, có khoảng một nửa cá.c video trong đó thao tá.c được th.ực h.iện một cá.ch kh.ô.ng a.n t.oàn.

Cá.c chuyên gia y tế cho biết nội dung này kh.ô.ng được quản lý ngh.iêm ngặt, một phần là vì việc này tương đối t.ốn kém. Cá.c nền tảng internet quy mô lớn như YouTube giới hạn chi phí bằng cá.ch nhấn mạnh rằng nó là một nền tảng với một số quy tắc cơ bản, trong đó kh.ô.ng hiệu đính hay thêm phần ghi chú vào nội dung. Phía YouTube kh.ô.ng tuyên b.ố rằng những nội dung đăng tải trên nền tảng này được c.ô.ng nh.ận và có thể được dùng trong lĩnh vực giáo d.ục y tế, vậy nên, nó có thể hiển thị nội dung dựa trên m.ức đ.ộ phổ biến, kh.ô.ng phải dựa trên chất lượng của video.

YouTube kh.ô.ng có phản hồi khi được y.êu c.ầu bình luận về cá.c nội dung có l.iên qu.an đến ph.ẫu th.uật được đăng tải trên nền tảng. Google Health cũng t.ừ ch.ối đưa ra bình luận.

Một giải pháp có thể tính đến là trả tiền cho một nh.óm bá.c sĩ để th.ực h.iện việc hiệu đính cá.c video l.iên qu.an đến ph.ẫu th.uật, theo ý kiến của bá.c sĩ Joshua Landy đến từ Canada.

Đối với những B.ệnh nh.ân th.eo d.õi cá.c video ph.ẫu th.uật để hình dung về những gì có thể x.ảy r.a với m.ình khi bước lên b.àn mổ, điều này được xe.m là kh.ô.ng cần thiết. Nhưng đó sẽ là một nhu cầu cấp thiết đối với cá.c bá.c sĩ còn non kinh ngh.iệm, những ng.ười phải dựa vào cá.c video để lấp đầy khoảng tr.ống trong giáo d.ục y tế trước khi th.ực h.iện cá.c ca ph.ẫu th.uật.

“Việc tham khảo những ca ph.ẫu th.uật [trong cá.c video] sẽ giúp bạn đ.iều tr.ị t.ốt hơn, bởi luôn có những tình huống bất thường mà bạn cần phải x.ử l.ý,” ô.ng Landy cho biết. “Vì vậy, có nhiều bá.c sĩ sẽ xe.m cá.c video này nhiều lần trong hàng ngàn giờ.”

Google dường như nh.ận th.ức ra được vấn đề. Nhưng cho đến nay, c.ô.ng ty chỉ th.ực h.iện một vài bước nhỏ để c.ung c.ấp một số quy tắc xung quanh cá.c video minh họa trong lĩnh vực y tế. Những ng.ười tải video lên phải chia sẻ cá.c tiêu đề mô tả để ng.ười dùng biết mục đích video hướng đến. Nó phải có tính giáo d.ục chứ kh.ô.ng phải để x.úc ph.ạm hay g.ây b.ất ng.ờ cho ng.ười xe.m. Chẳng hạn, cảnh quay từ một ca ph.ẫu th.uật có v.ết th.ương hở trong đó kh.ô.ng có lời giải thích rõ ràng cho ng.ười xe.m sẽ kh.ô.ng được đăng tải.

Nhưng c.ô.ng ty có thể sẽ c.an th.iệp s.âu hơn. Phó ch.ủ t.ịch y tế của Google, David Feinberg, lưu ý trong một hội nghị y tế gần đây rằng có rất nhiều bá.c sĩ ph.ẫu th.uật đang đổ xô lên YouTube. Ông ám chỉ (kh.ô.ng chia sẻ cụ thể) rằng nh.óm của ô.ng sẽ tìm cá.ch quản lý nội dung t.ốt hơn nhằm xóa tan những th.ô.ng tin sai lệch l.iên qu.an đến S.ức kh.ỏe trên Google.

Cá.c chuyên gia y tế cho biết họ rất sẵn lòng hợp tá.c với YouTube trong việc quản lý nội dung về y tế.

Theo bá.c sĩ Stephen Klasko, giám đốc điều hành của Jefferson Health, nhiều trung tâm y kh.oa học thuật vẫn đang sử d.ụng cá.c phương pháp lỗi thời để đào tạo bá.c sĩ và kh.ô.ng phù hợp với thời đại kỹ thuật số như ngày nay.

“Chúng tôi nh.ận ra rằng c.ô.ng nghệ sẽ thay đổi việc ch.ăm s.óc S.ức kh.ỏe, nhưng liệu có giảng viên y kh.oa nào hiểu được những thứ như mã hóa hay phương tiện truyền th.ô.ng x.ã h.ội bằng sinh viên của m.ình?” ô.ng đặt câu hỏi.

Bá.c sĩ Klasko nhìn thấy tiềm năng của YouTube trong việc đào tạo y tế. Hơn n.ữa, ô.ng lưu ý, cá.c bá.c sĩ ph.ẫu th.uật đang ngày càng được y.êu c.ầu sử d.ụng những thiết b.ị ph.ức t.ạp, trong đó đ.òi hỏi phải tiến hành đào tạo bổ sung. Một nội dung phổ biến trên YouTube là hướng dẫn sử d.ụng robot ph.ẫu th.uật Da Vinci, có thể m.ất nhiều thá.ng luyện tập để có thể dùng thành thạo.

Trước tiên, một số bá.c sĩ như Austin Chiang, ng.ười làm việc cho Klasko, khuyên cá.c đồng ngh.iệp nên k.iểm tr.a xe.m video có l.iên qu.an đến lĩnh vực y tế được đ.á.nh giá cao hay kh.ô.ng trước khi xe.m hoặc giới thiệu cho ng.ười khá.c.

Về lâu dài, ô.ng cho biết, YouTube nên quảng bá nội dung này cho những ng.ười khá.c. “Một điều mà Google có thể làm ngay là hợp tá.c với x.ã h.ội.”

Theo Tri Thức VN

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Nghẹn lòng những lời tâm sự Mai Phương để l.ại trước khi r.a đ.i: “Tôi chỉ mong c.on gái sẽ được yêu thương và b.ình a.n”

ch.iến đ.ấu với B.ệnh tật thời gian dài, Mai Phương luôn giữ t.inh th.ần lạc quan. Sự b.ìn…