Home Pháp luật Nghe cuộc điện thoại, một ng.ười ở TP.HCM m.ất 500 triệu

Nghe cuộc điện thoại, một ng.ười ở TP.HCM m.ất 500 triệu

6 min read
Comments Off on Nghe cuộc điện thoại, một ng.ười ở TP.HCM m.ất 500 triệu
2
719

Một ng.ười t.ự x.ưng là CA gọi điện th.ô.ng báo chủ thuê b.ao dính vào một v.ụ á.n. Do l.o s.ợ nên n.ạn nh.ân đã chuyển 500 triệu cho k.ẻ l.ừa đ.ảo.

Ngày 21/3, CA TP.HCM cho biết đang đ.iều tr.a v.ụ một ng.ười đ.àn ô.ng ở quận Tân Phú tr.ình b.áo b.ị l.ừa 500 triệu đồng.

Năm ngày trước, anh N.V.A. (ngụ quận Tân Phú) nh.ận được điện thoại có đ.ầu số +800.692… của một ng.ười t.ự x.ưng là CA, th.ô.ng báo anh A. d.ính l.íu đến một v.ụ á.n. ng.ười này sau đó y.êu c.ầu anh A. nộp 500 triệu đồng vào tài khoản để x.á.c minh, sau đó sẽ trả l.ại nếu chứng minh n.ạn nh.ân kh.ô.ng phạm pháp.

Do l.o s.ợ, anh A. lo chuyển tiền vào số tài khoản của Ng.ân hàng MB do Hồ Thị Ngọc Huyền đứng tên. Sau khi biết m.ình b.ị l.ừa, n.ạn nh.ân đã đến CA quận Tân Phú tr.ình b.áo.

Đại diện Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CA TP.HCM cho biết thời gian qua có nhiều n.ạn nh.ân b.ị l.ừa với ch.iêu th.ức tương tự. Những k.ẻ l.ừa đ.ảo trong nước và nước ngoài lập lấy tr.ộm th.ô.ng tin c.á nh.ân r.ồi lập những tổng đài số giả danh CA, V.iện kiểm sát, t.òa á.n gọi đến cá.c n.ạn nh.ân để hù d.ọa họ d.ính l.íu đến cá.c v.ụ á.n.

Nếu n.ạn nh.ân chậm chuyển tiền thì bọn chúng sẽ gửi những lệnh giả của CA, V.iện k.iểm s.oát kh.iến n.ạn nh.ân s.ợ, chuyển tiền ngay.

Sau khi cá.c n.ạn nh.ân mắc bẫy, số tiền này sẽ chuyển ngay sang nhiều tài ng.ân hàng khá.c nhau r.ồi chuyển ra nước ngoài g.ây kh.ó kh.ăn trong việc đ.iều tr.a.

Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CA TP.HCM khẳng định nếu ng.ười dân ph.ạm t.ội thì CA và V.iện kiểm sát cũng sẽ mời lên tr.ụ s.ở làm việc theo đúng trình tự ph.áp l.uật. Do đó, ng.ười dân cần cảnh giá.c, trá.nh m.ất tiền v.ào t.ay k.ẻ x.ấu.

Bên cạnh đó, c.ảnh s.át cũng c.ảnh b.áo việc nhiều ph.ụ n.ữ b.ị ng.ười nước ngoài quen qua m.ạng l.ừa đ.ảo bằng chiêu gửi quà về Việt n.am r.ồi y.êu c.ầu n.ạn nh.ân đóng tiền bảo lãnh.

Theo Zing News

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Con được nâng 17,75 điểm đậu vào trường Công an từ lời nhờ vả vu vơ của mẹ

Chị Nguyễn Thị Thuỷ khai chỉ nhờ xem điểm nhưng kh.ông ngờ con trai được tăng 17,75 điểm, …