Home Thời sự nh.óm Lê Đình Kình b.ất ng.ờ kh.ai nh.ận số tiền “Kh.ủng” từ t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố để biến Đồng Tâm thành điểm nóng

nh.óm Lê Đình Kình b.ất ng.ờ kh.ai nh.ận số tiền “Kh.ủng” từ t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố để biến Đồng Tâm thành điểm nóng

16 min read
Comments Off on nh.óm Lê Đình Kình b.ất ng.ờ kh.ai nh.ận số tiền “Kh.ủng” từ t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố để biến Đồng Tâm thành điểm nóng
1
233

Bản tin thời sự lúc 19h t.ối qua (15/1), một lần n.ữa vén màn sá.ng tỏ khi cá.c đ.ối t.ượng b.ị b.ắt đã th.ừa nh.ận, trong thời gian vừa qua, nh.óm Đồng Thuận liên tục nh.ận được tiền và sự chỉ đạo của t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố Việt Tân, Chính phủ lâm thời Việt n.am lưu vong, cá.c đ.ối t.ượng như Nguyễn Văn Đài, Ngọc Tuấn Trần và nhiều t.ổ ch.ức, c.á nh.ân khá.c.

Chính bản thân cá.c đ.ối t.ượng th.ừa nh.ận kh.ô.ng một đ.ối t.ượng nào trong nh.óm “đồng thuận” có đất mà xã Đồng Tâm đã b.àn giao cho Bộ Quốc phòng. Cũng chính những đ.ối t.ượng này đã kh.ô.ng ngần ng.ại tuyên b.ố gi.ế.t ng.ười, đồng thời đã chuẩn b.ị v.ũ kh.í, h.ung kh.í, vật liệu n.ổ, th.ực h.iện h.ành v.i cản trở l.ực l.ượng ch.ức n.ăng xây dựng tường rào sân b.ay Miếu Môn. Chúng kh.ai rõ, việc lập ra tổ Đồng Thuận và hoạt đ.ộng khiếu kiện về đất đai chỉ là bức bình phong cho cá.c hoạt đ.ộng ch.ống đ.ối chính quyền, tạo điểm nóng, từ đó sẽ g.ây bạo loạn, l.ật đổ chế độ.

Chúng kh.ai thêm, càng ch.ống đ.ối mạnh, càng tạo ra tiếng vang lớn, thì càng nh.ận được nhiều tiền. Đến thời điểm hiện tại chúng đã nh.ận được hàng trăm triệu đồng, số tiền này chúng đã mua 10 quả lựu đ.ạn, 200 lít xăng, chế tạo hàng chục d.ao ph.óng và v.ũ kh.í thô sơ…, và chi cho cá.c đ.ối t.ượng cốt cá.n. Khi th.ực h.iện cá.c hoạt đ.ộng ch.ống đ.ối nh.óm này sẽ được cá.c t.ổ ch.ức, c.á nh.ân phản đ.ộng viết b.ài ca ngợi, đồng thời sẽ xuyên tạc, nói x.ấu chính quyền và chế độ.

Quá trình đ.iều tr.a, cơ qu.an ch.ức năng đã l.àm r.õ, cá.c đ.ối t.ượng đã nh.ận tiền của cá.c t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố như Việt Tân, Triều Đại Việt, chính phủ quốc gia Việt n.am lâm thời qua cá.c đ.ối t.ượng trong nước để g.ây rối.

Cá.c đ.ối t.ượng khi b.ị b.ắt đã th.ừa nh.ận, trong thời gian vừa qua, nh.óm Đồng Thuận liên tục nh.ận được tiền và sự chỉ đạo của t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố Việt Tân, Chính phủ lâm thời Việt n.am lưu vong, cá.c đ.ối t.ượng như Nguyễn Văn Đài, Ngọc Tuấn Trần và nhiều t.ổ ch.ức, c.á nh.ân khá.c.

Qua đ.iều tr.a, c.ơ qu.an CA xã định, nh.óm đ.ối t.ượng nhiều lần g.ây m.ất ANTT trên địa b.àn xã Đồng Tâm một thời gian dài, trong khi kh.ô.ng một đ.ối t.ượng nào trong nh.óm có đất mà xã Đồng Tâm đã b.àn giao cho Bộ Quốc phòng. Cũng chính những đ.ối t.ượng này đã kh.ô.ng ngần ng.ại tuyên b.ố gi.ế.t ng.ười, đồng thời đã chuẩn b.ị v.ũ kh.í, h.ung kh.í, vật liệu n.ổ, th.ực h.iện h.ành v.i cản trở l.ực l.ượng ch.ức n.ăng xây dựng tường rào sân b.ay Miếu Môn.

Đ.ối t.ượng Nguyễn Văn Tuyển là đ.ối t.ượng được giao nhiệm v.ụ thường xuyên phát trên FB cá.c th.ô.ng tin sai lệch về nguồn gốc đất đai sân b.ay Miếu Môn.

Tuyển đã được cá.c đ.ối t.ượng ở nước ngoài l.iên l.ạc tài trợ tiền để g.ây rối. Nguyễn Văn Tuyển kh.ai nh.ận do Nguyễn Văn Đài và Ngọc Tuấn Trần hỏi han về Đồng Tâm. Nguyễn Văn Đài h.ỗ tr.ợ 1 nghìn đô la, Ngọc Tuấn Trần cũng ủng hộ tiền nhưng kh.ô.ng nhớ b.ao nhiêu. Ngọc Tuấn Trần xui làm đ.ơn cho t.ổ ch.ức nhân quyền để được cho nhiều tiền hơn.

Được Lê Đình Kình giao làm thủ quỹ kế toá.n, đ.ối t.ượng Mai Thị Phấn cho biết, ghi nh.ận cá.c khoản thu, chi theo chỉ đạo của Kình. Mỗi năm Kình đưa cho mấy lần tiền và bảo ghi vào sổ.

Được biết, số tiền nh.ận được từ cá.c t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố, cá.c đ.ối t.ượng đã sử d.ụng 1 phần để mua lựu đ.ạn, b.om xăng để sẵn sàng ch.ống tr.ả cơ qu.an ch.ức năng, còn phần lớn số tiền còn l.ại chúng dùng để chi tiêu c.á nh.ân.

Đ.ại t.á Phan Nguyên Hùng, Phó C.ục tr.ưởng Cục a.n n.inh nội địa, Bộ CA cho biết, cá.c đ.ối t.ượng ở Đồng Tâm đã nhiều lần nh.ận tiền của đ.ối t.ượng bên ngoài, sử d.ụng để cử ng.ười đi mua v.ũ kh.í (10 quả lựu đ.ạn); mua hàng trăm lít xăng chế tạo b.om xăng và phân phát cho cá.c đ.ối t.ượng và một số ng.ười dân tiến hành cá.c hoạt đ.ộng theo chỉ đạo bên ngoài, đặc biệt là tụ tập đô.ng ng.ười để cản trở cá.c l.ực l.ượng th.i h.ành l.ực l.ượng.

Đ.ối t.ượng Bùi Viết Hiểu – k.ẻ trực tiếp “tuyên b.ố” trên FB là đã trữ 200 lít xăng, sẵn sàng cho n.ổ 500 -600 trăm ng.ười cũng kh.ai nh.ận b.ị Lê Đình Kình y.êu c.ầu khiếu kiện.

Được biết, trong số cá.c đ.ối t.ượng tham gia ch.ống đ.ối l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, có một số Tr.ường hợp vì thiếu hiểu biết nên b.ị cá.c đ.ối t.ượng kích đ.ộng, l.ôi k.éo, cho tiền để th.ực h.iện hành v.i ph.ạm t.ội.

Chúng kh.ai nh.ận, nh.óm Lê Đình Kình dùng loa kêu gọi, kích đ.ộng ng.ười dân tham gia chống l.ại chính quyền mặc dù bản thân, g.ia đ.ình kh.ô.ng có đất b.ị th.u h.ồi cũng kh.ô.ng có quyền lợi gì.

Như vậy là đã quá rõ cho k.ết l.uận cái gọi là “tổ Đồng Thuận” thực chất là một ổ phản đ.ộng, sẵn sàng g.ây bạo loạn, ch.ống đ.ối chính quyền, l.ật đổ chế độ.

Theo Canhco.net

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Đăng văn bản gi.ả m.ạo của UBND tỉnh cho h.ọc s.inh nghỉ học hết thá.ng 3 lên FB

Lên FB thấy văn bản gi.ả m.ạo l.ãnh đ.ạo UBND tỉnh Hà n.am cho h.ọc s.inh nghỉ học tới hết…