Home Tin nóng Những b.í ẩ.n đằng sau c.ô.ng ty Tr.ường Sinh chuyên c.ung c.ấp dịch v.ụ cho nhiều b.ệnh v.iện tại Hà Nội

Những b.í ẩ.n đằng sau c.ô.ng ty Tr.ường Sinh chuyên c.ung c.ấp dịch v.ụ cho nhiều b.ệnh v.iện tại Hà Nội

17 min read
Comments Off on Những b.í ẩ.n đằng sau c.ô.ng ty Tr.ường Sinh chuyên c.ung c.ấp dịch v.ụ cho nhiều b.ệnh v.iện tại Hà Nội
0
272

c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh ổ phát tá.n Covid-19 là doanh ngh.iệp của ai mà dành được quyền c.ung c.ấp dịch v.ụ cho nhiều b.ệnh v.iện tại Hà Nội?

Ngoài c.ung c.ấp dịch v.ụ cho b.ệnh v.iện Bạch Mai, c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh cũng là đ.ơn v.ị c.ung c.ấp suất ăn cho b.ệnh v.iện Nội tiết Trung ương.

Th.ô.ng tin mà ph.áp l.uật Plus có được thì ngoài c.ung c.ấp dịch v.ụ cho b.ệnh v.iện Bạch Mai thì c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh cũng chính là đ.ơn v.ị c.ung c.ấp dịch v.ụ cho b.ệnh v.iện Nội tiết Trung ương.Chỉ tính riêng c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh, đ.ơn v.ị c.ung c.ấp dịch v.ụ cho b.ệnh v.iện Bạch Mai đã là 15 ca/25 ca.

Ảnh minh họa.

Hiện b.ệnh v.iện Bạch Mai đang được coi là “tâm dịch” hiện nay tại Hà Nội khi ghi nh.ận 25 ca nh.iễm, trong đó c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh (đ.ơn v.ị c.ung c.ấp dịch v.ụ suất ăn) cho b.ệnh v.iện Bạch Mai có tới 15 ca nh.iễm.

Dư luận đang hoài ngh.i kh.ô.ng rõ, c.ô.ng ty Tr.ường Sinh còn c.ung c.ấp dịch v.ụ cho những đ.ơn v.ị, t.ổ ch.ức, b.ệnh v.iện nào khá.c ngoài b.ệnh v.iện Bạch Mai.

Qua tìm hiểu, ph.áp l.uật Plus được biết, c.ô.ng ty Tr.ường Sinh cũng là đ.ơn v.ị c.ung c.ấp suất ăn cho b.ệnh v.iện Nội tiết Trung ương. Để cập nhật th.ô.ng tin tới bạn đọc ph.óng viên ph.áp l.uật Plus đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với PGS.TS.BS. Trần Ngọc Lương – Giám đốc b.ệnh v.iện Nội tiết Trung ương.

Ông Trần Ngọc Lương cho biết: “Đúng c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh là đ.ơn v.ị c.ung c.ấp suất ăn cho b.ệnh v.iện Bạch Mai và b.ệnh v.iện Nội tiết Trung ương. Tuy nhiên, hiện tại tất cả nhân viên của c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh đã được đưa đi cá.ch ly và xét ngh.iệm, bước đ.ầu đều có kết quả â.m t.ính.

Ngay sau khi ph.át h.iện ổ dịch tại b.ệnh v.iện Bạch Mai thì có 3 nhân viên của c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh xin chuyển về b.ệnh v.iện Nội tiết Trung ương. Tuy nhiên, b.ệnh v.iện đã kh.ô.ng tiếp nh.ận, 3 nhân viên này đã về Hà n.am và hiện cũng đang cá.ch ly và bước đ.ầu cho kết quả â.m t.ính. Nếu bên c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh có vấn đề gì x.ảy r.a thì b.ệnh v.iện Nội tiết Trung ương sẽ ng.ừng ký kết với Tr.ường Sinh và sẽ tìm đ.ơn v.ị c.ung c.ấp suất ăn khá.c..”.

Theo th.ô.ng tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 5h 55 phút sá.ng ngày 30/3 ghi nh.ận thêm 6 Tr.ường hợp mắc mới tại ổ dịch c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh, đ.ơn v.ị c.ung c.ấp dịch v.ụ cho b.ệnh v.iện Bạch Mai. Như vậy Việt n.am đã có ca B.ệnh COVID-19 thứ 194.

B.ệnh nh.ân 189 là n.ữ, 46 t.uổi, địa chỉ tại Tân Quang, Nô.ng Cống, Thanh Hóa, là nhân viên thuộc b.ộ ph.ận chuyển phát nước sôi của c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh tại cá.c kh.oa/phòng b.ệnh v.iện Bạch Mai. B.ệnh nh.ân ở cùng nhà với 2 Tr.ường hợp làm cùng c.ô.ng ty d.ương t.ính với SARS-CoV-2. Trong 2 tuần trở l.ại đây, B.ệnh nh.ân kh.ô.ng đi đâu xa kh.ỏi khuôn viên b.ệnh v.iện.

Ngày 25/03/2020, B.ệnh nh.ân xuất hiện tr.iệu ch.ứng ho, đau họng và sốt. Ngày 28/3, B.ệnh nh.ân được chuyển vào cá.ch ly tại b.ệnh v.iện b.ệnh nh.iệt đới T.Ư, mẫu B.ệnh phẩm được chuyển đến V.iện v.ệ s.inh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, B.ệnh nh.ân đang được cá.ch ly tại b.ệnh v.iện b.ệnh nh.iệt đới cơ sở Đô.ng Anh, t.ình tr.ạng sức khoẻ ổn định.

Ca B.ệnh 190 là B.ệnh nh.ân n.ữ, sinh năm 1971; B.ệnh nh.ân số 191 là n.ữ, sinh năm 1984; B.ệnh nh.ân số 192 là n.ữ, sinh năm 1997; Tr.ường hợp thứ 193 là n.ữ, sinh năm 1999 và ca B.ệnh thứ 194 là B.ệnh nh.ân n.ữ, sinh năm 1978.

Bộ Y tế cho biết thêm do s.ai s.ót trong khâu th.u th.ập và cập nhật th.ô.ng tin, nên trong bản Th.ô.ng t.in b.áo chí phát hành lúc 18h30 29/3 đã để trùng lắp Tr.ường hợp BN184 với Tr.ường hợp BN173 đã c.ô.ng b.ố trước đó và sai chi tiết của BN185. Nay xin thay vào vị trí BN184 ca B.ệnh sau đây, đồng thời c.ung c.ấp th.ô.ng tin chuẩn về BN185.

Ca B.ệnh 184 là B.ệnh nh.ân n.ữ, 42 t.uổi, địa chỉ tại Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An, là nhân viên thuộc b.ộ ph.ận bá.n hàng và chuyển phát nước sôi của c.ô.ng ty TNHH Tr.ường Sinh tại căng tin và cá.c kh.oa/phòng b.ệnh v.iện Bạch Mai. B.ệnh nh.ân ở cùng nhà với 2 Tr.ường hợp làm cùng c.ô.ng ty d.ương t.ính với SARS-CoV 2. Trong 2 tuần trở l.ại đây, B.ệnh nh.ân kh.ô.ng đi đâu xa kh.ỏi khuôn viên b.ệnh v.iện. Ngày 28/03/2020, B.ệnh nh.ân xuất hiện tr.iệu ch.ứng ho, cùng ngày, B.ệnh nh.ân được chuyển vào cá.ch ly tại b.ệnh v.iện b.ệnh nh.iệt đới T.Ư cơ sở Đô.ng Anh, mẫu B.ệnh phẩm được chuyển đến V.iện v.ệ s.inh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, B.ệnh nh.ân đang được cá.ch ly tại b.ệnh v.iện b.ệnh nh.iệt đới T.Ư, t.ình tr.ạng sức khoẻ ổn định.

B.ệnh nh.ân 185 là n.am, 38 t.uổi, địa chỉ tại Đô.ng La, Hoài Đức, Hà Nội. B.ệnh nh.ân vào chăm anh rể đ.iều tr.ị tại kh.oa th.ần k.inh – b.ệnh v.iện Bạch Mai cá.c ngày từ 15-16/3 và 18-19/3, trong đó có ít nhất 2 lần qua căng tin của b.ệnh v.iện để ăn và mua đồ. Ngày 28/03/2020, xét ngh.iệm sàng lọc của Trung tâm k.iểm s.oát B.ệnh tật Hà Nội cho kết quả d.ương t.ính với SARS-CoV 2, sau đó B.ệnh nh.ân được chuyển vào cá.ch ly tại b.ệnh v.iện b.ệnh nh.iệt đới T.Ư. Cùng ngày mẫu B.ệnh phẩm được chuyển đến V.iện v.ệ s.inh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, B.ệnh nh.ân đang được cá.ch ly tại b.ệnh v.iện b.ệnh nh.iệt đới T.Ư, t.ình tr.ạng sức khoẻ ổn định.

Theo Cộng đồng dân sinh

Load More In Tin nóng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra hành chính Tịnh thất Bồng Lai

Đoàn liên ngành huyện Đức Hòa (Long An) bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở thờ tự xưng là T…