Home Pháp luật Phan Văn Anh Vũ xin t.òa tha t.ội cho cựu ch.ủ t.ịch Đà Nẵng

Phan Văn Anh Vũ xin t.òa tha t.ội cho cựu ch.ủ t.ịch Đà Nẵng

11 min read
Comments Off on Phan Văn Anh Vũ xin t.òa tha t.ội cho cựu ch.ủ t.ịch Đà Nẵng
1
282

Phan Văn Anh Vũ mong t.òa s.ơ th.ẩm x.e.m x.ét tha t.ội cho cựu ch.ủ t.ịch Trần Văn Minh và cấp dưới. Ngoài ra, b.ị c.áo cũng xin HĐXX tuyên trả tự do cho e.m v.ợ cùng h.ầu t.òa trong v.ụ á.n này.

Chiều 10/1, 2 cựu ch.ủ t.ịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu ch.iến cùng 19 b.ị c.áo trong v.ụ á.n Phan Văn Anh Vũ thâu tóm 29 nhà đất c.ô.ng sản, dự á.n bất đ.ộng sản nói lời sau cùng.

Phan Van Anh Vu xin toa tha toi cho cuu Chu tich Da Nang hinh anh 1 minh.jpg

b.ị c.áo Trần Văn Minh, cựu ch.ủ t.ịch UBND Đà Nẵng (kính đen). Ảnh: TTXVN.

Ông Trần Văn Minh mong m.uốn HĐXX x.e.m x.ét việc ô.ng ký cá.c văn bản cấp dưới trình lên xuất phát từ chủ trương của t.ập th.ể Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y, HĐND và UBND TP Đà Nẵng.

“b.ản ch.ất v.ụ á.n này kh.ô.ng phải do đ.ộng c.ơ c.á nh.ân mà phát sinh trong quá trình điều hành, quản lý”, cựu ch.ủ t.ịch Đà Nẵng nói và khẳng định bản thân đã có nhiều đóng góp cho thành phố nên mong HĐXX x.e.m x.ét thêm.

Bước lên bục kh.ai b.áo sau đó, ng.ười kế nhiệm ô.ng Minh là Văn Hữu ch.iến nói s.ai ph.ạm l.iên qu.an đến 22 nhà c.ô.ng sản và 7 dự á.n đều nằm trong giai đoạn ô.ng là phó ch.ủ t.ịch.

Khẳng định bản thân đã cố gắng làm việc theo sự phân c.ô.ng để Đà Nẵng phát triển như hô.m nay, ô.ng ch.iến nói kh.ô.ng tư lợi c.á nh.ân, kh.ô.ng vì lợi ích nh.óm để th.ực h.iện hành v.i ph.ạm t.ội.

Giống hô.m tự b.ào ch.ữa, cựu ch.ủ t.ịch UBND Đà Nẵng cho biết rấth.oang m.ang, b.àng h.oàng khi nghe V.iện kiểm sát đ.ề ngh.ị mức á.n 18-20 năm t.ù. Ông ch.iến mong m.uốn HĐXX x.e.m x.ét và đưa ra mức á.n nhẹ hơn.

Phan Van Anh Vu xin toa tha toi cho cuu Chu tich Da Nang hinh anh 2 vna_potal_xet_xu_hai_cuu_chu_tich_ubnd_thanh_pho_da_nang_va_phan_van_anh_vu_cung_dong_pham_trong_vu_thau_tom_nha_dat_c.ong_san_4346850.jpg

b.ị c.áo Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: TTXVN.

Còn Phan Văn Anh Vũ cầu mong t.òa tha t.ội cho 14 cựu l.ãnh đ.ạo, cá.n bộ thành phố Đà Nẵng. “Cá.c vị l.ãnh đ.ạo thành phố kh.ô.ng hề câu kết, móc ngoặc với tôi để g.ây thất th.oát 22.000 tỷ”, Vũ nói và cám ơn đại diện VKSND đã ghi nh.ận để x.e.m x.ét trá.ch nhiệm h.ình s.ự cho 2 b.ị c.áo Phan Minh Cương và Nguyễn Quang Thành.

Trong 2 phút trình b.ày, Phan Văn Anh Vũ kiến nghị t.òa x.e.m x.ét ch.ứng c.ứ, h.ành v.i để đ.á.nh giá b.ị c.áo có t.ội hay kh.ô.ng và xin HĐXX tuyên trả tự do cho e.m v.ợ là Nguyễn Quang Thành.

Lần lượt nói lời sau cùng, cá.c b.ị c.áo từng là cá.n bộ UBND TP Đà Nẵng liệt kê nhiều t.ình t.iết gi.ảm nh.ẹ về nhân thân, bằng khen và huân huy chương khá.ng ch.iến để t.òa s.ơ th.ẩm x.e.m x.ét áp d.ụng khi lượng hình.

t.òa tạm nghỉ 2 ngày và t.iếp t.ục làm việc vào 14h ngày 13/1.

V.iện kiểm sát đ.ề ngh.ị b.ị c.áo Trần Văn Minh: 17-18 năm t.ù về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí; 8-9 năm t.ù về t.ội v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh về quản lý đất đai. Tổng mức đ.ề ngh.ị với b.ị c.áo này 25-27 năm t.ù.

b.ị c.áo Văn Hữu ch.iến b.ị đ.ề ngh.ị 13-14 năm t.ù về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí; 5-6 năm t.ù về t.ội v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh về quản lý đất đai. Tổng mức b.ị c.áo này b.ị đ.ề ngh.ị là 18-20 năm t.ù.

Phan Văn Anh Vũ b.ị đ.ề ngh.ị 17-18 năm t.ù với t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí; 8-9 năm t.ù t.ội v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh về quản lý đất đai. Tổng mức á.n đ.ề ngh.ị là 25-27 năm t.ù.

18 b.ị c.áo còn l.ại b.ị đ.ề ngh.ị mức á.n từ 2 năm đến 16 năm t.ù.

Theo Zing News

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Phó hiệu trưởng mở ‘tiệc m.a t.úy’ cùng 1 giáo viên và 2 người khá.c ngay tại trường

Cơ quan công an vừa phát hiện Phó hiệu trưởng phụ trá.ch Trường tiểu học và trung học cơ s…