Home Kinh doanh Sắp phải mua 2 tỷ kWh điện từ T.Q, hơn 3.000 tỷ đồng chờ tính vào giá điện

Sắp phải mua 2 tỷ kWh điện từ T.Q, hơn 3.000 tỷ đồng chờ tính vào giá điện

27 min read
Comments Off on Sắp phải mua 2 tỷ kWh điện từ T.Q, hơn 3.000 tỷ đồng chờ tính vào giá điện
0
287

Th.ô.ng tin này được đại diện Bộ c.ô.ng Thương c.ô.ng b.ố tại một cuộc họp báo diễn ra trong tuần vừa r.ồi. Ngoài giá điện thì một số th.ô.ng tin khá.c như phản hồi của EVN về bụi mịn, phản hồi của của Bộ Tài chính khi Moody’s hạ tín nhiệm của Việt n.am cũng được quan tâm. 

Bộ Tài chính: Moody’s hạ tín nhiệm của Việt n.am là kh.ô.ng x.á.c đ.á.ng!

Sắp phải mua 2 tỷ kWh điện từ T.Q, hơn 3.000 tỷ đồng chờ tính vào giá điện - 1

Bộ Tài chính khẳng định Moody’s bỏ qua cá.c nỗ lực của Việt n.am để hạ hệ số tín nhiệm, đây là sự việc kh.ô.ng x.á.c đ.á.ng

Ngày 18/12, t.ổ ch.ức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (“Moody’s”) th.ô.ng báo về việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt n.am ở mức b.a3 đối với cá.c khoản phát hành bằng đồng nội t.ệ, ngoại t.ệ và cá.c khoản v.ay cao cấp kh.ô.ng được bảo đảm, và điều chỉnh triển vọng xuống “tiêu cực” , kết th.úc thời gian đưa h.ồ s.ơ tín d.ụng của Việt n.am vào diện th.eo d.õi hạ bậc kể từ ngày 9/10/2019.

Cơ sở Moody’s đưa r.a qu.yết đ.ịnh điều chỉnh giảm triển vọng tín nhiệm của Việt n.am b.ắt nguồn từ nh.ận định cho rằng: vẫn tiềm ẩn rủi ro, tuy kh.ô.ng còn đ.á.ng kể của việc chậm trả nghĩa v.ụ n.ợ giá.n tiếp của Chính phủ trong b.ối cảnh chưa có những giải pháp rõ ràng để cải thiện c.ô.ng tá.c ph.ối h.ợp giữa cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an, cũng như tăng cường tính minh bạch về quản lý n.ợ được Chính phủ bảo lãnh.

Theo Bộ Tài chính, việc Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm của Việt n.am chỉ dựa trên sự việc riêng lẻ đối với nghĩa v.ụ n.ợ dự phòng của Chính phủ mà bỏ qua thành tựu toàn diện Việt n.am đã đạt được trong phát triển kinh tế – x.ã h.ội, cải thiện khả năng chống chọi với cá.c cú s.ốc bên ngoài và n.âng cao tính bền vững danh mục n.ợ c.ô.ng, là kh.ô.ng x.á.c đ.á.ng.

Năm 2020 dự kiến phải mua hơn 2 tỷ kWh điện của T.Q

Sắp phải mua 2 tỷ kWh điện từ T.Q, hơn 3.000 tỷ đồng chờ tính vào giá điện - 2

th.ứ tr.ưởng c.ô.ng Thương Hoàng Quốc Vượng

Tại buổi c.ô.ng b.ố b.ố kết quả k.iểm tr.a chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN diễn ra chiều 18/12, l.ãnh đ.ạo Bộ c.ô.ng Thương cho biết: Năm 2020 là năm xuất hiện nhiều yếu t.ố bất lợi, g.ây kh.ó kh.ăn cho việc c.ung c.ấp điện, trong đó ng.uyên nh.ân chủ yếu là do tình hình thuỷ văn kh.ô.ng thuận lợi, cực đoan. Cùng với đó, loạt c.ô.ng trình điện chậm tiến độ…

Tuy nhiên, th.ứ tr.ưởng Hoàng Quốc Vượng cũng cho biết, theo phương á.n được phê duyệt, việc c.ung c.ấp điện cho sản xuất và sinh hoạt năm 2020 về cơ bản được đ.ảm b.ảo. Song năm 2020 có thể có nhiều biến đ.ộng, chẳng hạn như mưa nhiều, lúc đó ngành điện hoàn toàn có thể huy đ.ộng nhiều hơn từ th.ủy điện.

Còn nếu phải huy đ.ộng sản lượng lớn dầu, ô.ng Vượng cho rằng tình hình tài chính EVN sẽ kh.ó kh.ăn. Vì giá dầu đắt hơn rất nhiều so với cá.c nguồn huy đ.ộng từ thuỷ điện hay nhiệt điện.

Tuy vậy, việc có điều chỉnh giá điện hay kh.ô.ng thì kh.ô.ng chỉ chỉ c.ăn c.ứ vào giá thành điện mà còn c.ăn c.ứ vào nhiều yếu t.ố khá.c n.ữa.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, C.ục tr.ưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết thêm, năm 2019, sản lượng điện nhập khẩu từ T.Q đạt khoảng 2,1 tỷ kWh, từ Lào đạt 1,1 tỷ kWh. Năm 2020, ước tính vẫn nhập khẩu điện từ T.Q cũng sẽ ở khoảng hơn 2 tỷ kWh và hơn 1 tỷ kWh nhập từ Lào.

Cũng theo l.ãnh đ.ạo Bộ c.ô.ng Thương, hoạt đ.ộng sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN lãi 698 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,47%. Tuy nhiên, khoản chi phí như tỷ giá hiện chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2018.

Cụ thể, do năm 2018 kh.ô.ng điều chỉnh giá điện nên hai khoản chênh lệch tỷ giá này với tổng giá trị khoảng 3.090,9 tỷ đồng được treo l.ại. l.ãnh đ.ạo EVN cũng cho biết, về nguyên tắc tỷ giá tăng phải đ.ưa v.ào giá điện . Chắc ch.ắn nó sẽ ả.nh h.ưởng tới giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Hà Nội ô nh.iễm n.ặng, EVN nói gì trước ngh.i ng.ờ “th.ủ ph.ạm” là bụi nhiệt điện?

Sắp phải mua 2 tỷ kWh điện từ T.Q, hơn 3.000 tỷ đồng chờ tính vào giá điện - 3

Một số ý kiến cho rằng, nhiều khả năng nhà máy điện than là “th.ủ ph.ạm” đóng góp lớn vào m.ức đ.ộ ô nh.iễm kh.ô.ng khí ở thủ đô

Chất lượng kh.ô.ng khí ở cá.c thành phố lớn những ngày qua liên tục ở ngưỡng rất x.ấu, g.ây b.áo đ.ộng ngh.iêm trọng đối với sức khoẻ.

Một số chuyên gia cho biết ô nh.iễm kh.ô.ng khí ở Hà Nội đến từ nhiều lĩnh vực và phần lớn đến từ cá.c hoạt đ.ộng bên ngoài Hà Nội. Trong đó, cũng đã có nhiều ý kiến cho rằng nhà máy điện than là “th.ủ ph.ạm” đóng góp lớn vào m.ức đ.ộ ô nh.iễm kh.ô.ng khí ở thủ đô.

Tuy nhiên trong th.ô.ng cáo vừa phát đi, Tập đoàn Điện lực Việt n.am (EVN) l.ại khẳng định việc ô nh.iễm kh.ô.ng khí tại Thủ đô do cá.c nhà máy nhiệt điện phía Đô.ng là “kh.ô.ng chính x.á.c”.

Theo doanh ngh.iệp này, có thể dễ nh.ận thấy chỉ có khu vực TP Hà Nội có chỉ số bụi x.ấu, còn l.ại cá.c tỉnh thành phố khá.c ở phía Bắc, thậm chí gần về phía cá.c nhà máy nhiệt điện hơn nhưng đều kh.ô.ng có chỉ số bụi x.ấu.

Cá.c ngày Hà Nội ô nh.iễm thì có điều kiện khí tượng kh.ô.ng thuận lợi cụ thể: đêm và ngày kh.ô.ng có mưa, lặng gi.ó (t.ốc độ gi.ó thấp từ 0.1-2m/s), hướng gi.ó kh.ô.ng cụ thể (gi.ó quẩn), b.an ngày trời nắng, nền nhiệt tăng cao về đêm trời dịu mát nhiệt độ giảm mạnh, sá.ng sớm luôn xuất hiện một lớp sương mù b.ao phủ toàn thành phố.

Với điều kiện lặng gi.ó, hướng gi.ó quẩn, nhiệt độ cao, sương mù b.ao phủ thành phố, EVN khẳng định, gần như kh.ô.ng thể xuất hiện sự đóng góp ô nh.iễm bụi (ngoại xâm) của cá.c nhà máy nhiệt điện từ phía Đô.ng ở khoảng cá.ch 60-200km.

Ninh Bình bá.c th.ô.ng tin “đặc sản thịt ch.ó” đóng hộp g.ây tr.anh c.ãi

Sắp phải mua 2 tỷ kWh điện từ T.Q, hơn 3.000 tỷ đồng chờ tính vào giá điện - 4

Hình ảnh về những hộp “Đặc sản thịt ch.ó” g.ây tr.anh c.ãi trên m.ạng

Gần đây trên cá.c trang m.ạng l.an tr.uyền hình ảnh về thịt ch.ó đóng hộp sản xuất tại Ninh Bình g.ây nhiều tr.anh c.ãi.

Theo hình ảnh, những chiếc hộp có in b.ao bì “Đặc sản thịt ch.ó”được sản xuất tại Việt n.am. Bên cạnh đó, b.ao bì này còn ghi rõ loại thịt ch.ó đóng hộp này được sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Ninh Bình.

Sá.ng 20/12, trao đổi với PV Dân trí, ô.ng Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở c.ô.ng Thương tỉnh Ninh Bình khẳng định, kh.ô.ng có việc cấp phép cũng như bá.n thịt ch.ó đóng hộp tại Ninh Bình.

“Sở kh.ô.ng cấp phép cho cơ sở nào sản xuất thịt ch.ó đóng hộp. Trên địa b.àn cũng kh.ô.ng có cửa hàng hay siêu thị nào bá.n sản phẩm này”, ô.ng Kiên nói.

Cũng theo Giám đốc Sở c.ô.ng Thương Ninh Bình, Sở kh.ô.ng v.ào c.uộc k.iểm tr.a th.ô.ng tin này vì kh.ô.ng có c.ăn c.ứ. “Trên địa b.àn kh.ô.ng có sản phẩm đó, cũng kh.ô.ng cấp sản xuất sản phẩm đó”, ô.ng Kiên khẳng định thêm.

Thêm một v.ụ thâu tóm “thần t.ốc”: Vin.amilk đã k.iểm s.oát Sữa Mộc Châu?

Sắp phải mua 2 tỷ kWh điện từ T.Q, hơn 3.000 tỷ đồng chờ tính vào giá điện - 5

Vin.amilk nắm quyền k.iểm s.oát Sữa Mộc Châu có thể là thương v.ụ “Kh.ủng” khép l.ại năm 2019?

Trên thị Tr.ường chứng khoá.n ngày 18/12, thanh khoản sàn HSX tăng đột biến lên 323,4 triệu đ.ơn v.ị tương ứng 6.702,99 tỷ đồng. ng.uyên nh.ân xuất phát từ giao dịch thoả thuận “Kh.ủng” tại c.ổ phiếu GTNcủa GTNFoods, đ.ơn v.ị đang sở hữu cá.c thương hiệu lớn như Sữa Mộc Châu, Vang Đà Lạt…

Mặc dù chỉ khớp lệnh gần 724 nghìn c.ổ phiếu (giá trị xấp xỉ 16 tỷ đồng), song GTN l.ại được giao dịch theo phương thức thoả thuận đến 78,92 triệu đ.ơn v.ị tương ứng giá trị 1.799 tỷ đồng.

Tuy kh.ô.ng rõ bên mua, bên bá.n nhưng nhà đ.ầu tư có thể dễ dàng đoá.n ra cá.c giao dịch này có l.iên qu.an đến thương v.ụ Vin.amilk mua v.ào c.ổ phần GTN trong l.ộ trình thâu tóm Sữa Mộc Châu. Đầu tuần này, GTNFoods đã triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường để th.ô.ng qua phương á.n cho phép Vin.amilk n.âng sở hữu lên 75% vốn tại GTNFoods mà kh.ô.ng cần chào mua c.ô.ng kh.ai.

Tính đến 6/11, Vin.amilk sở hữu gần 108 triệu c.ổ phiếu, tương ứng 43,17% vốn GTNFoods. c.ổ đô.ng lớn thứ 2 của GTNFoods là Invest Tây Đại Dương trước đó cũng đã bá.n tổng cộng hơn 36 triệu c.ổ phiếu GTN, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 28,52% còn 14% vốn điều lệ.

Trong phiên hô.m bất thường diễn ra ngày 16/12, GTNFoods cũng thống nhất sẽ chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn CTCP Nô.ng ngh.iệp GTN (GTNFarm) với giá 490,5 tỷ đồng. Đồng thời, bá.n 99,95% vốn c.ô.ng ty kh.ai thá.c t.ài s.ản GTNFoods với giá 235,5 tỷ đồng và bá.n 100% vốn c.ô.ng ty Hàng Tiêu dùng GTNFoods giá 8 tỷ đồng.

Theo Dân Việt

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Vì sao tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao đột biến?

Trong tháng Năm, dù Hà Nội chỉ hứng chịu 1 đợt nắng nóng duy nhất trong 2 ngày (vào ngày 2…