Home Thời sự Thủ tướng chính thức c.ô.ng b.ố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thủ tướng chính thức c.ô.ng b.ố dịch Covid-19 trên toàn quốc

9 min read
Comments Off on Thủ tướng chính thức c.ô.ng b.ố dịch Covid-19 trên toàn quốc
0
141

Trưa nay 1-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký qu.yết đ.ịnh c.ô.ng b.ố dịch COVID-19 trên toàn quốc. BBT t.iếp t.ục cập nhật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,

Thủ tướng c.ô.ng b.ố dịch COVID-19 trên toàn quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng c.ô.ng b.ố dịch COVID-19 trên toàn quốc - Ảnh 2.

Thủ tướng c.ô.ng b.ố dịch COVID-19 trên toàn quốc - Ảnh 3.

“Theo Luật phòng, chống B.ệnh truyền nh.iễm, Thủ tướng c.ô.ng b.ố dịch theo đ.ề ngh.ị của Bộ trưởng Y tế đối với B.ệnh truyền nh.iễm thuộc nh.óm A khi dịch lây lan nhanh từ tỉnh này sang tỉnh khá.c, ả.nh h.ưởng ngh.iêm trọng đến t.ính m.ạng, S.ức kh.ỏe c.on ng.ười.

Luật này qu.y đ.ịnh một cấp độ cao hơn là b.an b.ố t.ình tr.ạng kh.ẩn c.ấp về dịch. Uỷ b.an thường v.ụ Quốc hội ra nghị quyết b.an b.ố t.ình tr.ạng kh.ẩn c.ấp theo đ.ề ngh.ị của Thủ tướng; trong Tr.ường hợp Uỷ b.an thường v.ụ Quốc hội kh.ô.ng thể họp ngay được thì ch.ủ t.ịch nước r.a l.ệnh b.an b.ố t.ình tr.ạng kh.ẩn c.ấp.”

Cũng trong sá.ng 1-4, phiên họp Chính phủ thường kỳ thá.ng 3-2020 diễn ra trong b.ối cảnh đã áp d.ụng cá.ch ly toàn x.ã h.ội trên toàn quốc từ 0g sá.ng 1-4.

Giải thích thêm tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rõ cá.ch ly toàn x.ã h.ội là một tình huống ph.áp l.ý kh.ô.ng trái ph.áp l.uật để b.ảo v.ệ S.ức kh.ỏe, t.ính m.ạng của nhân dân. Cá.ch ly toàn x.ã h.ội mang ý nghĩa là giữ khoảng cá.ch trong x.ã h.ội để đối phó với tình huống ng.uy h.iểm, b.ùng ph.át dịch B.ệnh, giữ khoảng cá.ch ng.ười với ng.ười, cộng đồng với cộng đồng, kh.ô.ng phải là ng.ăn c.ấm giao th.ô.ng, chưa phải ph.ong t.ỏa x.ã h.ội mà chỉ hạn chế giao th.ô.ng.

Do đó vẫn phải duy trì hàng hóa lưu th.ô.ng, sản xuất a.n t.oàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường. Bảo đảm làm việc tại nhà bình thường, chất lượng c.ô.ng việc t.ốt, đặc biệt thời gian c.ô.ng việc.

Trong Chỉ thị 16 vừa b.an h.ành cũng đặt vấn đề là có hiệu lực trong vòng 15 ngày, đây là khoảng “thời gian vàng” để hạn chế t.ối đa việc lây nh.iễm ra cộng đồng, vấn đề một số nước đã vấp phải.

“Nếu chúng ta kh.ô.ng cương quyết việc này thì h.ậu qu.ả kh.ôn lường đối với S.ức kh.ỏe, t.ính m.ạng của nhân dân” – Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ chủ đ.ộng k.iểm s.oát mọi tình hình.

Nhấn mạnh thời gian 15 ngày tới có ý nghĩa qu.yết đ.ịnh, Thủ tướng y.êu c.ầu ng.ười đứng đ.ầu doanh ngh.iệp và cơ sở sản xuất kinh doanh ch.ịu trá.ch nhiệm áp d.ụng b.iện ph.áp ph.òng ch.ống dịch tại cơ sở m.ình, bảo đảm S.ức kh.ỏe, a.n t.oàn cho ng.ười dân.

Đồng thời nhấn mạnh từng ng.ười, từng nhà, từng doanh ngh.iệp, từng khu phố, th.ôn xóm, bản làng, từng xã, từng huyện, từng tỉnh, từng thành phố đều là những pháo đài ph.òng ch.ống dịch. Từng ng.ười dân Việt n.am đều là những ch.iến sĩ ph.òng ch.ống dịch”.

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người T.Q thuê, mua đất đai, Bộ trưởng TN-MT nói “kh.ông sai theo Luật Đất đai”!

Về việc Bộ Quốc phòng vừa có trả lời kiến nghị cử tri việc người T.Q mua, thuê đất ở Đà Nẵ…