Home Thời sự Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh

24 min read
Comments Off on Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh
1
438

c.ô.ng trình chữ Quốc ngữ cải tiến của 2 tá.c giả Kiều Tr.ường Lâm và Trần Tư Bình đã chính thức được cấp bản quyền.

Kiều Tr.ường Lâm (34 t.uổi, Hà Nội) có đam mê ngh.iên c.ứu ngôn ngữ từ khi còn học t.iểu học. Anh b.ắt đ.ầu ngh.iên c.ứu về cá.c chữ cái thay cho dấu từ năm lớp 2 – lớp 10. Năm 2012, anh ph.át h.iện đề tài “Chữ Việt nhanh” – một kiểu chữ Việt ngắn gọn của tá.c giả Trần Tư Bình (hiện đang sinh sống và làm việc ở Úc).

Kiều Tr.ường Lâm sau đó thử kết hợp ngh.iên c.ứu của m.ình và tá.c giả Trần Tư Bình thì cho ra kiểu chữ viết mới theo anh là đẹp và ưu việt hơn. Kiểu chữ này được đặt tên “Chữ Việt n.am song song 4.0”. Trải qua 27 năm ngh.iên c.ứu, “Chữ Việt n.am song song 4.0” (CVNSS 4.0) của Kiều Tr.ường Lâm chính thức được sá.ng tạo thành c.ô.ng vào thá.ng 10/2019 khi ph.ối h.ợp với “Chữ Việt nhanh” của tá.c giả Trần Tư Bình.

Tiếng Việt không dấu chính thức được cấp bản quyền, tác giả hy vọng chữ mới có thể được đưa vào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 1.

Tiếng Việt không dấu chính thức được cấp bản quyền, tác giả hy vọng chữ mới có thể được đưa vào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 1.

Anh Kiều Tr.ường Lâm và đồng tá.c giả – Th.ầy Trần Tư Bình.

Ngày 25/3, anh Kiều Tr.ường Lâm và đồng tá.c giả – Th.ầy Trần Tư Bình chính thức nh.ận được giấy chứng nh.ận bản quyền số 1850/2020/QTG từ Cục Bản quyền tá.c giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho c.ô.ng trình ngh.iên c.ứu chữ viết của m.ình.

Hiện tại chữ viết cải tiến của anh tạm thời được gọi là “Chữ VN song song 4.0”. Anh Kiều Tr.ường Lâm cho biết, chữ “Việt n.am” được viết tắt thành “VN” vì còn cần xin ý kiến Quốc hội về tên. Anh Lâm b.ày tỏ hy vọng, c.ô.ng trình sẽ có ứng d.ụng trong tương lai và một ngày nào đó sẽ được gọi đúng với cái tên “Chữ Việt n.am Song Song 4.0”.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 2.

Giấy chứng nh.ận bản quyền “Chữ VN song song 4.0”.

Nhân dịp vui này, anh Kiều Tr.ường Lâm đã qu.yết đ.ịnh c.ô.ng b.ố toàn bộ c.ô.ng trình ngh.iên c.ứu chữ cải tiến của m.ình và đồng tá.c giả Trần Tư Bình đến quý vị đ.ộc giả.

c.ô.ng trình “Chữ VN song song 4.0”

CVNSS 4.0 là sự kết hợp giữa Chữ Việt Nhanh của Tá.c giả Trần Tư Bình và Ký Hiệu Dấu của Tá.c giả Kiều Tr.ường Lâm, cũng như vận d.ụng cá.c vần và chữ trong Chữ Quốc Ngữ để hình thành CVNSS 4.0. Chữ viết mới này cho phép chúng ta đọc được chữ Việt kh.ô.ng dấu lưu loát một cá.ch trọn vẹn.

1. Chữ Việt Nhanh: Kiểu chữ Việt cực ngắn – Tá.c giả Trần Tư Bình

Chữ Việt Nhanh là cơ sở nền tảng để hình thành CVNSS 4.0. Vì vậy, phải nắm vững được Chữ Việt Nhanh thì mới hiểu được CVNSS 4.0. Chữ Việt Nhanh sử d.ụng 26 chữ cái trong bảng chữ cái la tinh. Nó vẫn dùng cá.c dấu thanh: sắc, huyền, hỏi, ng.ã, n.ặng và cá.c dấu phụ như trong Chữ Quốc Ngữ, nhưng một số một số phụ âm và nguyên âm cùng một số vần ghép được qui ước l.ại để tạo ra Chữ Việt Nhanh.

Nói cụ thể, Chữ Việt Nhanh là kiểu chữ Việt cực ngắn được rút gọn từ Chữ Quốc Ngữ, theo 34 qui ước chia ra trong 5 nh.óm sau đây.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 3.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 4.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 5.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 6.

2. Ký Hiệu Dấu – Tá.c giả Kiều Tr.ường Lâm

Có 18 Ký Hiệu Dấu dùng để thay thế cá.c dấu thanh và dấu phụ cho Chữ Quốc Ngữ và Chữ Việt Nhanh ở trên. Chúng được phân ra 4 nh.óm như sau:

– J, L, Z, S, R.

– X, K, V, W, H.

– B, D, Q, G, F.

– O, Y, P.

Cá.c KHD được giải thích như sau:

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 7.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 8.

 

3. c.ô.ng Thức Để Nhớ Qui Ước CVNSS 4.0

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 9.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 10.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 11.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 12.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 13.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 14.

Kế hoạch đưa CVNSS 4.0 phổ biến với ng.ười dân

Theo tá.c giả Kiều Tr.ường Lâm, Chữ VN Song Song 4.0 có những ưu điểm lớn như sau:

– Có thể chát kh.ô.ng dấu t.ùy theo sở thích.

– Một c.ô.ng cụ song song kh.ô.ng ả.nh h.ưởng đến chữ Quốc ngữ.

– Kh.ô.ng đ.ụng chạm tới bất kỳ bộ gõ nào hay kh.ô.ng đ.ụng chạm đến ng.ười sá.ng tạo ra chữ Quốc ngữ.

– Vì độ linh hoạt của chữ kh.ô.ng dấu, th.ô.ng tin chuyển tải cho phép đọc được kh.ô.ng dấu nên có thể trao đổi th.ô.ng tin với nhau.

– Có thể cài đặt vào bộ gõ để bung ra chữ quốc ngữ.

– Khắc phục được nhược điểm g.ây hiểu lầm trong chữ quốc ngữ khi viết kh.ô.ng dấu.

– Một c.ô.ng cụ gõ rất nhanh có thể tiết kiệm 25- 30% thời gian gõ chữ so với kiểu gõ telex hay bất kì kiểu gõ nào khá.c.

– Chữ Việt kh.ô.ng dấu có c.ô.ng thức ghép hoàn hảo như c.ô.ng thức toá.n học. Não bộ chuyển một lần duy nhất suôn sẻ từ đ.ầu đến cuối. Chính vì vậy sẽ thu hút ng.ười sử d.ụng.

– Chữ viết có độ Th.ẩm m.ỹ cao như trong Tiếng Anh nên CVNSS 4.0 sẽ có ứng d.ụng trong quảng cáo.

Anh Kiều Tr.ường Lâm chia sẻ, sắp tới nếu có cơ hội anh sẽ ra mắt CVNSS 4.0 tại V.iện Ngôn Ngữ Học Việt n.am. Bản thân anh và tá.c giả Trần Tư Bình cũng rất m.uốn bộ chữ mới được ng.ười dân biết đến, nhìn nh.ận và ứng d.ụng vào cá.c lĩnh vực thực tiễn trong cuộc sống.

Trước mắt anh Kiều Tr.ường Lâm sẽ giới thiệu CVNSS 4.0 đến đ.ối t.ượng là cá.c sinh viên đại học. “m.ình sẽ mở một buổi hội thảo để giới thiệu chữ và lấy ý kiến từ cá.c bạn sinh viên, để cá.c bạn dùng thử và đưa ra nh.ận xét. Ngoài ra m.ình cũng tính thử ngh.iệm với cá.c h.ọc s.inh từ lớp 2 trở lên. Chữ mới kh.ô.ng cần cài đặt phần mềm gõ dấu nên dễ dàng ứng d.ụng được luôn khi sử d.ụng Internet”, anh Lâm chia sẻ.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 16.

Thời gian qua, Kiều Tr.ường Lâm cũng đã thử ngh.iệm, mời một số đ.ộc giả trên m.ạng sử d.ụng thử CVNSS 4.0. Anh hào hứng cho biết, kết quả thu được rất khả quan khi cá.c đ.ộc giả đều tỏ ra yêu thích chữ viết mới.

“m.ình đã thử ngh.iệm từ nhiều đ.ộc giả và nh.ận thấy như sau: Sau khi học thuộc c.ô.ng thức, họ có thể dùng CVNSS 4.0 rất thành thạo. Kh.ô.ng chỉ vậy, họ có xu hướng thích sử d.ụng chữ kh.ô.ng dấu hơn vì viết nhanh hơn. Bước đ.ầu, m.ình dự định sẽ mời 40-50 bạn trải ngh.iệm chữ viết mới”, Kiều Tr.ường Lâm chia sẻ.

Anh cho biết, một đ.ộc giả lớn t.uổi sau khi đọc được th.ô.ng tin về CVNSS 4.0 trên báo đã s.ay mê học cả ngày lẫn đêm trong 3 ngày. Hiện tại đ.ộc giả này có thể dùng thành thạo chữ mới và t.ự t.in nói chuyện với anh bằng CVNSS 4.0. Nói về tính Th.ẩm m.ỹ của CVNSS 4.0, đ.ộc giả này cho biết: “Chữ nhìn đều đặn. Số chữ cái trong một từ kh.ô.ng quá nhiều, quá dài. Thậm chí chú nhìn thấy nó còn đẹp hơn cả chữ tiếng Anh”.

Tiếng Việt kh.ô.ng dấu chính thức được cấp bản quyền, tá.c giả hy vọng chữ mới có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh - Ảnh 17.

b.ài “Lời cầu nguyện ngày Noel” được đ.ộc giả Bát Hoàng viết bằng CVNSS 4.0.

Kiều Tr.ường Lâm tự hào chia sẻ, những ngày qua anh nh.ận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ đ.ộc giả. Độc giả tên Tạ Thu Hà ở Hà Nội cho rằng, hiện nay, ng.ười dùng máy tính và điện thoại di đ.ộng tại Việt n.am đang quen dùng bộ gõ tiếng Việt là Telex. Tuy nhiên, quy tắc gõ của Telex khá dài và nếu gõ sai thì ng.ười dùng sẽ phải xóa hết đi và gõ l.ại từ đ.ầu.

Đây là hạn chế rất lớn đối với những ng.ười tr.ẻ t.uổi, những ng.ười luôn m.uốn mọi thao tá.c của m.ình trên máy tính và điện thoại được th.ực h.iện nhanh nhất. Vì vậy, khi Chữ VN Song Song 4.0 được áp d.ụng thành c.ô.ng, chắc ch.ắn sẽ kh.iến những ng.ười dùng tr.ẻ t.uổi tiếp nh.ận và sử d.ụng, vì Chữ VNSS dường như đã khắc phục được mặt hạn chế của Telex.

Độc giả này cũng tin tưởng CVNSS 4.0 có khả năng cao được giới tr.ẻ đón nh.ận, nhờ sự hợp lý và ngắn gọn của nó. “Việc học CVNSS 4.0 chắc ch.ắn sẽ kh.ô.ng phải là điều kh.ó kh.ăn đối với giới tr.ẻ. Bên cạnh đó, sự mới lạ cũng là một yếu t.ố l.ôi c.uốn ng.ười dùng tr.ẻ t.uổi. Biết đâu chính giới tr.ẻ sẽ là những nhân t.ố tích cực nhất trong việc ứng d.ụng CVNSS 4.0 vào cá.c lĩnh vực của cuộc sống“, đ.ộc giả Tạ Thu Hà nh.ận định.

Hiện tại Kiều Tr.ường Lâm đang lấy thêm ý kiến từ cá.c đ.ộc giả khá.c để phát huy và cải thiện thêm CVNSS 4.0. Anh hy vọng trong tương lai kh.ô.ng xa, bộ chữ viết này có thể được đ.ưa v.ào giảng dạy cho h.ọc s.inh.

Theo Kenh14

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người T.Q thuê, mua đất đai, Bộ trưởng TN-MT nói “kh.ông sai theo Luật Đất đai”!

Về việc Bộ Quốc phòng vừa có trả lời kiến nghị cử tri việc người T.Q mua, thuê đất ở Đà Nẵ…