Home Thời sự Tổng Bí thư, ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng ‘được giới thiệu tái cử’

Tổng Bí thư, ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng ‘được giới thiệu tái cử’

15 min read
Comments Off on Tổng Bí thư, ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng ‘được giới thiệu tái cử’
0
97

“Tổng Bí thư, ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử”, theo ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó ch.ủ t.ịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ VN.

Ông Hầu A Lềnh cho biết th.ông tin trên bên hành lang Đại hội XIII, sáng 27/1.

Theo ông Hầu A Lềnh, công tá.c chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII được Ban chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc. “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương x.á.c định công tá.c xây dựng Đảng là rất quan trọng, nhiệm vụ then chốt, trong đó công tá.c nhân sự là then chốt của then chốt”, ông nói.

Tổng Bí thư, ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đảng lần thứ XIII

Tại hội nghị Trung ương tháng 10/2018, Ban chấp hành Trung ương đã thành lập cá.c tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội XIII, trong đó có Tiểu ban nhân sự.

Cá.c cấp có thẩm quyền đã tiến hành quy trình công tá.c nhân sự Đại hội XIII; tiến hành quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Trung ương khóa XII cũng đã thảo luận và ban hành phương hướng công tá.c nhân sự Đại hội XIII… Đây là những cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp những người dự kiến sẽ được đề cử vào Trung ương khóa mới.

“Sau khi có phương hướng công tá.c nhân sự khóa XIII, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận nhiều lần, tiến hành công tá.c nhân sự từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình qua nhiều hội nghị”, ông Hầu A Lềnh nói và khẳng định cá.c nhân sự được giới thiệu với Đại hội XIII “cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và triển vọng”.

Ông Hầu A Lềnh: “Tổng bí thư, ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hơn 65 tuổi nên là một trong số cá.c trường hợp đặc biệt”.

Trước đó, th.ông tin trong cuộc họp báo trước thềm Đại hội XIII hô.m 22/1, ông Mai Văn Chính – Phó trưởng Ban t.ổ ch.ức Trung ương, cho hay Ban chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến có 200 người, trong đó 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết; cơ cấu 3 độ tuổi gồm dưới 50, từ 50 đến 60 và 61 tuổi trở lên. Trong đó, phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 đến 60 tuổi khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%. Ban Chấp hành Trung ương có số cán bộ trẻ trên 10%, nữ khoảng 12%.

Ngoài những người trong độ tuổi theo quy định, trong danh sá.ch đề cử, Trung ương khóa XII đã giới thiệu một số Uỷ viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Trả lời câu hỏi Đại hội XIII sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ như hiện hành, ông Mai Văn Chính nói “Đại hội là cơ quan l.ãnh đ.ạo cao nhất, do vậy việc sửa đổi Điều lệ Đảng hay kh.ông sẽ do Đại hội xem xét quyết định”.

Theo Điều lệ Đảng hiện hành, “Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư kh.ông quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã thực hiện công tá.c quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đó, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tá.c nhân sự của Đại hội XIII, bá.m s.át phương hướng công tá.c nhân sự với sự tham gia của cá.c địa phương để quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng cá.c đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Sau khi có phương hướng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ đúng quy trình trong cá.c Hội nghị Trung ương 13, 14, 15.

Có thể nói công tá.c chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Cá.c đồng chí được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.

Với cá.c trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có. Công tá.c nhân sự lần này được kế thừa kinh nghiệm của cá.c đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn. Những trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng và giới thiệu của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bàn rất kỹ.

Cá.c đồng chí là trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tá.c, có uy tín từ cương vị công tá.c của mình.

Với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng những kinh nghiệm và uy tín của mình nên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội XIII. Nếu được đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm cố.

Minh Ngọc

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Vắc-xin Covivac của Việt Nam có giá kh.ông quá 60.000 đồng/liều

Dự án nghiên cứu thử nghiệm Vắc/xin COVIVAC của Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực…