Home Thời sự Tổng thầu T.Q đã nh.ận 509 triệu USD, tàu Cát Linh-Hà Đô.ng vẫn đứng im

Tổng thầu T.Q đã nh.ận 509 triệu USD, tàu Cát Linh-Hà Đô.ng vẫn đứng im

7 min read
Comments Off on Tổng thầu T.Q đã nh.ận 509 triệu USD, tàu Cát Linh-Hà Đô.ng vẫn đứng im
0
212

Dự á.n đường sắt Cát Linh – Hà Đô.ng được ngh.iệm thu, đ.ưa v.ào sử d.ụng, Tổng thầu T.Q sẽ được thanh toá.n 95% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên đến nay,  Tổng thầu đã nh.ận 509 triệu USD (gần 80% giá trị hợp đồng) nhưng dự á.n vẫn chưa được ngh.iệm thu, b.àn giao.cát linh hà đô.ng

Dự á.n dường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đô.ng liên tục chậm tiến độ. (Ảnh: Sơn Trà)

b.an quản lý dự á.n đường sắt (Bộ GTVT) cho biết đến nay, dự á.n đường sắt Cát Linh – Hà Đô.ng đã thanh toá.n cho Tổng thầu T.Q 509/644 triệu USD, tương đương 79% giá trị hợp đồng.

Theo hợp đồng ký kết, khi dự á.n được đưa ngh.iệm thu, đ.ưa v.ào sử d.ụng sẽ thanh toá.n cho tổng thầu đến 95% giá trị (tương đương tăng thêm 105 triệu USD); 5% còn l.ại là giá trị bảo hành dự á.n.

Trước đó, đ.ầu thá.ng 2, dự á.n dự kiến b.ắt đ.ầu vận hành thử toàn hệ thống liên tục 20 ngày nhằm t.iếp t.ục phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.á.nh giá a.n t.oàn hệ thống, ngh.iệm thu, thanh toá.n. Do dịch viêm phổi Vũ Há.n, dự á.n l.ại lùi tiến độ và chưa x.á.c định được thời hạn vận hành thử. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dự á.n chậm hoàn thành, b.àn giao.

b.an quản lý dự á.n đường sắt cho biết hiện c.ô.ng tá.c thanh, quyết toá.n gặp một số vướng mắc do Kiểm toá.n Nhà nước y.êu c.ầu giảm trừ thanh toá.n tại một số hạng mục đã thanh toá.n. Việc này k.éo theo chưa thể hoàn thành thanh toá.n cá.c hạng mục b.ị y.êu c.ầu giảm trừ.

Ngoài ra, dự á.n vẫn còn một số tồn tại về kỹ thuật trang thiết b.ị mà tổng thầu phải khắc phục theo y.êu c.ầu được đ.ơn v.ị tư vấn đ.á.nh giá đ.ộc lập (liên danh tư vấn Apave – Certifer – Tricc) về a.n t.oàn hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đô.ng đã nêu ra tại 12/13 b.áo c.áo đ.á.nh giá về a.n t.oàn đã phát hành.

Mới đây, trong buổi làm việc với Bộ GTVT, B.í th.ư Th.ành ủ.y Hà Nội Vương Đình Huệ đã đ.ề ngh.ị thành lập tổ c.ô.ng tá.c phân loại cá.c c.ô.ng việc của dự á.n. Tổ c.ô.ng tá.c sẽ xây dựng kế hoạch, phân loại cá.c c.ô.ng việc của b.an quản lý dự á.n, tổng thầu, từng bộ, ngành và TP. Hà Nội, b.áo c.áo Chính phủ qu.yết đ.ịnh, nhằm ngh.iệm thu, b.àn giao và vận hành có điều kiện, th.úc đẩy dự á.n đi vào hoạt đ.ộng.

Trí thức

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tài chính th.ông báo hỏa tốc về chính sá.ch bảo hiểm xe máy

Hô.m nay 22-5, Bộ Tài chính vừa ra th.ông báo hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Đin…