Home Đời sống Từ 1/1/2020, ng.ười s.ay x.ỉn ch.ạy xe đạp b.ị ph.ạt đến 600.000 đồng

Từ 1/1/2020, ng.ười s.ay x.ỉn ch.ạy xe đạp b.ị ph.ạt đến 600.000 đồng

8 min read
Comments Off on Từ 1/1/2020, ng.ười s.ay x.ỉn ch.ạy xe đạp b.ị ph.ạt đến 600.000 đồng
0
418

Ngày 30/12, Chính phủ đã b.an h.ành nghị định 100 qu.y đ.ịnh cá.c mức x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính trong giao th.ô.ng đường bộ và đường sắt, theo đó cá.c mức ph.ạt v.i ph.ạm giao th.ô.ng sẽ tăng n.ặng từ năm 2020.

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP qu.y đ.ịnh x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính trong lĩnh vực giao th.ô.ng đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ 1/1/2020. So với Nghị định 46/2016/NĐ-CP, Nghị định 100 có nhiều điểm mới. Trong đó, bổ sung h.ành v.i v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về n.ồng đ.ộ c.ồn đối với ng.ười điều khiển xe đạp, xe thô sơ.

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong-Hinh-2

Với ôtô, lái xe v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn mức trên 80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít kh.í th.ở sẽ b.ị ph.ạt từ 30 đến 40 triệu đồng (hiện nay là 16 đến 18 triệu đồng); tước giấy phép lái xe 22 đến 24 thá.ng (hiện nay 4 đến 6 thá.ng).

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong-Hinh-3

Mức ph.ạt này cũng áp d.ụng cho những lái xe kh.ô.ng ch.ấp h.ành y.êu c.ầu k.iểm tr.a n.ồng đ.ộ c.ồn của ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ; điều khiển xe trên đường mà trong c.ơ th.ể có chất m.a t.úy; kh.ô.ng ch.ấp h.ành y.êu c.ầu k.iểm tr.a về chất m.a t.úy của ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ.

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong-Hinh-4

Cá.c lái xe v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít kh.í th.ở, sẽ b.ị ph.ạt từ 16 đến 18 triệu đồng (hiện nay 7 đến 8 triệu đồng); tước giấy phép lái xe 16 thá.ng đến 18 thá.ng (hiện nay 1 đến 3 thá.ng).

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong-Hinh-5

Với ng.ười đi xe máy, mức ph.ạt từ tiền từ 2 đến 3 triệu đồng nếu có n.ồng đ.ộ c.ồn trong m.áu hoặc hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít m.áu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít kh.í th.ở (qu.y đ.ịnh hiện hành chỉ x.ử ph.ạt nếu tài xế vượt quá mức này và ph.ạt tiền thấp nhất 1,5 triệu đồng).

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong-Hinh-6

Mức ph.ạt từ 4 triệu đến 5 triệu đồng đối với lái xe máy có n.ồng đ.ộ c.ồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít kh.í th.ở.

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong-Hinh-7

Ngoài ra, Chính phủ qu.y đ.ịnh mức ph.ạt đối với ng.ười đi xe đạp, xe đạp điện v.i ph.ạm n.ồng đ.ộ c.ồn; với mức ph.ạt 80.000 đến 100.000 đồng khi lái xe có n.ồng đ.ộ c.ồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít m.áu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít kh.í th.ở.

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong-Hinh-8

ph.ạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng khi ng.ười đi xe đạp, xe đạp điện có n.ồng đ.ộ c.ồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít kh.í th.ở; từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng khi trong m.áu hoặc hơi thở có n.ồng đ.ộ c.ồn vượt quá 80 miligam/100 mililít m.áu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít kh.í th.ở.

Tu 1/1/2020, nguoi s.ay xin Ch.ay xe dap bi phat den 600.000 dong-Hinh-9

Ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tá.c h.ại của r.ượu, b.ia còn qu.y đ.ịnh nhiều nh.óm h.ành v.i b.ị ngh.iêm c.ấm khá.c, như: Xúi giục, kích đ.ộng, l.ôi k.éo, ép b.uộc ng.ười khá.c uống r.ượu, b.ia; ng.ười chưa đủ 18 t.uổi uống r.ượu, b.ia và bá.n, c.ung c.ấp, khuyến mại r.ượu, b.ia cho ng.ười chưa đủ 18 t.uổi.

Theo Vietn.amdaily

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

7 quốc gia cấp tiền cho khá.ch tới du lịch sau COVID-19

Một vài quốc gia và điểm đến đã quyết định triển khai sáng kiến mới nhằm tái khởi động ngà…