Home Thời sự v.ụ Gateway: b.ị c.áo Nguyễn Bích Quy lĩnh á.n kịch khung đề xuất

v.ụ Gateway: b.ị c.áo Nguyễn Bích Quy lĩnh á.n kịch khung đề xuất

24 min read
Comments Off on v.ụ Gateway: b.ị c.áo Nguyễn Bích Quy lĩnh á.n kịch khung đề xuất
2
451

Hô.m nay (15/1), sau 1 ngày x.ét x.ử, Toà á.n nhân dân quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đã t.uyên á.n s.ơ th.ẩm đối với 3 b.ị c.áo trong v.ụ việc kh.iến ch.áu Lê Hoàng L (lớp 1 Tokyo, Tr.ường Gateway) t.ử v.ong vào ngày 6/8/2019.

Hội đồng x.ét x.ử (HĐXX) nh.ận định, c.ăn c.ứ l.ời kh.ai của b.ị c.áo Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến, g.ia đ.ình b.ị h.ại, ng.ười làm chứng, cá.c trích đoạn camera th.u gi.ữ, đủ c.ăn c.ứ k.ết l.uận sá.ng ngày 6/8/2019, b.ị c.áo Phiến lái xe cùng b.ị c.áo Quy đi đón 13 h.ọc s.inh Tr.ường Gateway, trong đó có Lê Hoàng L.

Khoảng 7h30 xe ô tô đưa cá.c ch.áu đến c.ổng Tr.ường, b.ị c.áo Quy đưa 12 ch.áu vào Tr.ường trong khi đó ch.áu L vẫn ngủ trên xe. b.ị c.áo Phiến rời đi mà kh.ô.ng k.iểm tr.a xe, kể cả lúc lái xe rời ký túc xá Học V.iện Báo chí và tuyên truyền, đủ cơ sở x.á.c định ch.áu Lê Hoàng L b.ị b.ỏ qu.ên trên ô tô từ 7h30 phút đến 16h15 phút chiều ngày 6/8/2019.

ng.uyên nh.ân ch.ế.t là do suy hô hấp tuần hoàn do s.ốc nhiệt trong kh.ô.ng gian giới hạn.

HĐXX xét thấy, b.ị c.áo Quy là nhân viên giá.m s.át xe bus đã được Tr.ường Gateway t.ổ ch.ức tập huấn vào ngày 31/7/2019, b.ị c.áo Quy kh.ô.ng tham gia nhưng đã được ô.ng Lê Đoàn (phó giám đốc c.ô.ng ty Ng.ân Hà) nói l.ại.

b.ị c.áo Quy có trá.ch nhiệm k.iểm tr.a, điểm danh, trá.nh việc để quên h.ọc s.inh trên xe. Tuy nhiên sá.ng ngày 6/8 b.ị c.áo Quy đã kh.ô.ng k.iểm tr.a xe, d.ẫn đ.ến để quên ch.áu L trên xe.

Với b.ị c.áo Phiến, ô.ng này được nhà Tr.ường t.ổ ch.ức tập huấn nhưng kh.ô.ng có mặt. Ngày 6/8/2019, b.ị c.áo Phiến lái xe chở h.ọc s.inh đã kh.ô.ng k.iểm tr.a xe.m còn h.ọc s.inh kh.ô.ng khi rời c.ổng Tr.ường Gateway, khi đưa xe về bãi b.ị c.áo này cũng kh.ô.ng k.iểm tr.a. b.ị c.áo Phiến do quá tin tưởng vào Quy ở kh.oang sau nên đã để quên L.

Quan điểm của l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho 2 ng.ười này nói 2 thân chủ kh.ô.ng ph.ạm t.ội Vô ý là kh.ô.ng có c.ăn c.ứ.

Với b.ị c.áo Thuỷ (gi.áo v.iên chủ nhiệm lớp ch.áu L), nhà Tr.ường đã b.an h.ành sổ tay, qu.y đ.ịnh rõ trá.ch nhiệm phải điểm danh đ.ầu giờ, h.ọc s.inh v.ắng m.ặt phải th.ô.ng báo lên hệ thống điểm danh điện t.ử, mặc dù đã điểm danh và biết L kh.ô.ng có mặt nhưng b.ị c.áo Th.ủy kh.ô.ng báo cho g.ia đ.ình, d.ẫn đ.ến ch.áu L t.ử v.ong trong thời gian quản lý của b.ị c.áo.

Nếu b.ị c.áo Thuỷ làm đúng nhiệm v.ụ của gi.áo v.iên chủ nhiệm thì đã ph.át h.iện ch.áu L b.ị b.ỏ qu.ên trên xe, kh.ô.ng d.ẫn t.ới h.ậu qu.ả hô.m nay. Vì vậy cần phải x.ử l.ý ngh.iêm cá.c b.ị c.áo.

Theo HĐXX, v.ụ á.n kh.ô.ng có đ.ồng ph.ạm, h.ành v.i đ.ộc lập, đều là ng.uyên nh.ân kh.iến ch.áu L t.ử v.ong. Đầu tiên xuất phát từ h.ành v.i kh.ô.ng giá.m s.át của b.ị c.áo Quy, Quy ph.ạm t.ội với v.ai trò chính, phải nh.ận mức á.n cao nhất trong v.ụ á.n.

Toà cũng nh.ận định cần x.ử l.ý ngh.iêm b.ị c.áo Phiến, tuy nhiên Phiến trong quá trình x.ét x.ử ăn năn hối cái, th.ành kh.ẩn kh.ai b.áo và khắc phục h.ậu qu.ả thì cần x.e.m x.ét t.ình t.iết gi.ảm nh.ẹ, giảm một phần á.n cho b.ị c.áo Phiến.

Với Thuỷ, b.ị c.áo này có nhân thân t.ốt, ăn năn hối cải, đã cùng với Tr.ường b.ồi th.ường cho g.ia đ.ình b.ị h.ại, g.ia đ.ình b.ị h.ại cũng đã xin giảm á.n cho Thuỷ, vì vậy cần gi.ảm nh.ẹ hình ph.ạt một phần cho Thuỷ. Hình ph.ạt c.ấm hành nghề gi.áo v.iên trong thời gian nhất định.

Từ cá.c lẽ trên, với t.ội d.anh “Vô ý làm ch.ế.t ng.ười”, toà tuyên ph.ạt 2 b.ị c.áo:

Nguyễn Bích Quy (SN 1964, Dịch Vọng, Cầu Giấy, ng.ười đưa đón tr.ẻ Tr.ường Gateway) 24 thá.ng t.ù;

vu gateway: bi cao nguyen bich quy linh an kich khung de xuat hinh anh 1

b.ị c.áo Nguyễn Bích Quy

Doãn Quý Phiến (SN 1966, Dịch Vọng, Cầu Giấy, tài xế xe bus Tr.ường Gateway) 15 thá.ng t.ù;

vu gateway: bi cao nguyen bich quy linh an kich khung de xuat hinh anh 2

b.ị c.áo Doãn Quý Phiến

Với t.ội d.anh “Thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng, toà tuyên ph.ạt b.ị c.áo Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1990, Đại Mỗ, n.am Từ Liêm, gi.áo v.iên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Tr.ường Gateway) 12 thá.ng t.ù.

vu gateway: bi cao nguyen bich quy linh an kich khung de xuat hinh anh 3

b.ị c.áo Nguyễn Thị Thuỷ (ngoài cùng bên trái)

Về d.iễn b.iến x.ét x.ử, trước khi toà nghị á.n, được nói lời sau cùng, là ng.ười đ.ầu tiên được HĐXX mời lên bục nói lời sau cùng, b.ị c.áo Nguyễn Bích Quy nói “Tôi chả biết nói gì cả”.

Với b.ị c.áo Doãn Quý Phiến, ô.ng này nói sự việc x.ảy r.a là đ.á.ng t.iếc, mong được nh.ận B.ản á.n hợp lý để sớm trở về với g.ia đ.ình.

Là ng.ười bước lên bục b.ị c.áo nói lời sau cùng cuối cùng, b.ị c.áo Nguyễn Thị Thuỷ kh.óc nức nở r.ồi b.ất ng.ờ qu.ỳ sụp xuống x.in l.ỗi g.ia đ.ình b.ị h.ại.

Trong quá trình x.ét x.ử, sau khi vị đại diện V.iện kiểm s.át nh.ân dân quận Cầu Giấy giữ quyền c.ô.ng t.ố tại toà đọc bản luận t.ội, đ.ề ngh.ị mức á.n, phía b.ị h.ại, l.uật s.ư của b.ị h.ại tranh luận, mức á.n đưa ra là kh.ô.ng r.ăn đ.e.

Vị l.uật s.ư phân tích, chính thái độ của g.ia đ.ình cá.c b.ị c.áo Quy, Phiến là ng.uyên nh.ân đ.ầu tiên kh.iến b.ị h.ại đ.ề ngh.ị toà tuyên mức á.n cao nhất đối với b.ị c.áo này.

Việc ng.ười thân của 2 b.ị c.áo Phiến, Quy kh.ô.ng tỏ thái độ cầu thị, chia sẻ n.ỗi đ.au với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân tại toà, thậm chí họ còn vỗ tay sau lời tranh luận trong phiên toà kh.iến cho g.ia đ.ình b.ị h.ại cảm thấy thêm t.ổn th.ương.

vu gateway: bi cao nguyen bich quy linh an kich khung de xuat hinh anh 4

Trước nghị á.n, ô.ng Lê Văn Sơn đ.ề ngh.ị HĐXX tuyên b.ị c.áo Quy, b.ị c.áo Phiến mức á.n cao nhất và xin giảm á.n cho b.ị gi.áo v.iên chủ nhiệm lớp của c.on.

c.ăn c.ứ thứ 2 được phía b.ị h.ại đưa ra đ.ề ngh.ị HĐXX t.uyên á.n cao nhất đối với b.ị c.áo Quy, Phiến là do việc 2 b.ị c.áo này kh.ô.ng nh.ận th.ức được hành v.i ph.ạm t.ội.

Như b.ố đẻ n.ạn nh.ân Lê Hoàng L trình b.ày, ô.ng kh.ô.ng nh.ận thấy sự ăn năn của 2 b.ị c.áo là lái xe, ng.ười đưa đón của Tr.ường Gateway. Cả 2 ng.ười này trong phiên toà đều đổ lỗi cho nhau mà kh.ô.ng th.ành kh.ẩn.

Với b.ị c.áo Doãn Quý Phiến, ô.ng này khi trả lời câu hỏi của l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho b.à Nguyễn Bích Quy cũng đã một số lần t.ừ ch.ối trả lời. gi.ám đ.ịnh viên tại toà cũng t.ừ ch.ối trả lời với l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho b.ị c.áo Quy, tuy nhiên sau đó khi được HĐXX y.êu c.ầu trả lời, gi.ám đ.ịnh viên có mặt mới th.ực h.iện việc này.

Với Tr.ường Gateway, như trong c.áo tr.ạng ch.o th.ấy, h.iệu tr.ưởng ngôi Tr.ường này kh.ô.ng phải ch.ịu trá.ch nhiệm cho cái ch.ế.t của ch.áu L, lý do là b.à này đã nghỉ phép từ trước đó.

Tr.ường Gateway và c.ô giáo Thuỷ cũng được x.á.c định đã thoả thuận b.ồi th.ường với g.ia đ.ình b.ị h.ại, tại phiên toà g.ia đ.ình ô.ng Lê Văn Sơn cũng khẳng định l.ại việc này và nói kh.ô.ng đ.ề ngh.ị 2 đ.ơn v.ị trên b.ồi th.ường d.ân s.ự.

Với c.ô giáo Thuỷ, c.ô này được x.á.c định đã biết ch.áu Lê Hoàng L kh.ô.ng có mặt tại lớp học vào ngay đ.ầu giờ buổi sá.ng khi điểm danh, tuy nhiên n.ữ gi.áo v.iên l.ại kh.ô.ng th.ô.ng báo cho g.ia đ.ình n.ạn nh.ân. Việc này được c.ô giáo lý giải là do đó là buổi học thứ 2 quá nhiều việc, c.ô mải nên quên.

Với c.ô.ng ty Ng.ân Hà, đ.ơn v.ị này được nh.ận định phải có trá.ch nhiệm b.ồi th.ường cho phía b.ị h.ại vì kể cả c.ô.ng ty có ký hợp đồng với b.à Quy, ô.ng Phiến hay chưa thì 2 b.ị c.áo trên đều th.ực h.iện nhiệm v.ụ dưới danh nghĩa pháp nhân của c.ô.ng ty.

Dân Việt

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Có thể qu.yết l.iệt cá.ch ly 1 thá.ng tới, kh.ô.ng để dịch bùng n.ổ n.ặng n.ề!

Thủ tướng y.êu c.ầu, sắp tới, cá.c b.iện ph.áp chống dịch Covid-19 trong Chỉ thị 16 như cá…